Mnichov – městečko u Mariánských Lázní

Cena:150.00CZK
Vložit do košíku
  • Mnichov – městečko u Mariánských Lázní
    Mnichov – městečko u Mariánských Lázní

V roce 2010 vyšla nová vlastivědná publikace. Autoři Richard Švandrlík a Zdeněk Buchtele popisují historii a památky Mnichova u Mariánských Lázní. Obec vznikla před 900 lety v údolí Mnichovského potoka v místech ruiny Siardova kostelíka. Odtud se brzy přestěhovala na současné místo. Nejstarší zprávy se týkají rýžování zlata u lesa Hay, těžby cínu a pokračují po staletí rozvojem sídla jako tržiště s řemeslníky a obchodníky, zprvu kolem staré tvrze a kostela sv. Petra a Pavla. Roku 1437 se stal Mnichov městečkem na premonstrátském panství Teplá a v 18. století zbohatl obchodováním s chmelem, povoznictvím, vlastním pivovarem. Mnichovští se aktivně účastnili zakládání Mariánských Lázní (1818). V 19. století tu vzkvétala těžba serpentinu s brusírnou. Roku 1856 byl otevřen dívčí ústav školských sester, jímž podstatně vzrostl význam Mnichova.

V okolí Mnichova inventovali autoři 56 sakrálních památek a popsali bohatý interiér kostela včetně krypty s mumiemi. Obec má starý a nový hřbitov s cennými náhrobky. Městečko mívalo 145 domů a více než tisíc obyvatel. Za první republiky se měnilo v navštěvované letovisko. Dnes tvoří společnou obec spolu s Rájovem a Sítinami.

Kniha má 222 stran a 263 vyobrazení.