Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Alexandr Grigorjevič STROGANOV

Alexandr Grigorjevič STROGANOV (1795-1891), význačný politik carského Ruska, pozdější ministr vnitra a gubernátor, pobýval v Mariánských Lázních v roce 1823 a s básníkem Goethem vešel v sezóně do styku. V kurlistech je zapsán: "560. 24.Juli 1823 - Herr Baron von Stroganoff, kais. russisch.Flügeladjutant und Kapitän des Preobragensky Garde-Regiments, mit Frau Gemahlin, gebornen Gräffinn Kotschouboy, aus St. Peterburg, wohnt zum Römer." (česky: Pan baron von STROGANOV, carský ruský křídelní adjutant a kapitán Preobraženského gardového pluku, s paní manželkou, roz. hraběnkou Kočouboj, ze St. Petrohradu, jsou ubytováni v domě "K Římanovi" - kurlisty č.560. - 24.7.1823). Dům čp.37 ZUM RÖMER patřil doktoru Heidlerovi a byl sousedem tehdy největšího domu v Mariánských Lázních KLINGER. (Po válce dostal jméno MOSKVA, ale hroutil se a 1977-1978 musel být demolován, dnes staveniště ARNIKA).

STROGANOV tedy přijel 24.července 1823 na léčení. Jeho lékařem byl doktor K.J.Heidler; v jehož domě byl ubytován. 30. července 1823 navštívil básníka Goetha v domě U zlatého hroznu a 7.srpna 1823 pro Stroganova připravoval a balil kolekci minerálů Goethův sluha Stadelmann. Goethe se o tom zmiňuje ve svých denících.

 


Prameny:
FLOROVSKIJ Anton Vasiljevič: "Russkije v Mariánských Lázňach (Kulturno-istoričeskije správki" Knigoizdátělstvo CHUTOR, Praga 1947
ŠVANDRLÍK Richard: "Významní návštěvníci v Mariánských Lázních (s úvodem Miroslava Horníčka)", řada vlastivědných sborníků sv.2, Kulturní a společenské středisko Mariánské Lázně 1987, 36 S.