Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Španělský král Alfons XIII.
a Mariánské Lázně

Alfons XIII. (* 17. 5. 1886 Madrid; † 28. 2. 1941 Řím) se narodil krátce před smrtí svého otce Alfonse XII. Jeho matkou byla druhá manželka krále Alfonse XII. Maria Kristina Rakouská. Panování Alfonse XIII. spadá do éry politické restaurace ve Španělsku. Nastoupil v roce 1902 v16 letech na španělský trůn, když vmezidobí vládla jeho matka.

Porážka země vešpanělsko-americké válce (1895-1898) vedla ke ztrátě posledních španělských kolonií vAmerice i vAsii a uvrhla Španělsko do krize. Mladý král Alfons XIII. hodlal vládnout zcela jinak než jeho otec Alfons XII., avšak ztroskotal vlivem neznalosti zákulisních machinací na politických intrikách, na sociálním napětí a na zesilujícím hnutí katalánské autonomie.

Vletech 1902-1923 jmenoval král více než 23 vlád. Vtěchto letech usilovaly všechny významné síly ve Španělsku vyřešit existující politické spory a rostoucí sociální protiklady španělské společnosti.

Ale politický systém Španělska byl rozvrácen korupcí a reformním vzedmutím až se nakonec rozpadl - po porážce španělské armády u Annuálu ve válce smarokánskými povstalci v roce 1923. Vbezvýchodné situaci královi nezbylo než souhlasit svyhlášením stanného práva v zemi 13.září 1923.

Španělsko se stalo de facto vojenskou diktaturou pod vedením generála Miguel Primo de RIVERA a od té doby stál španělský král jen ve stínu tohoto diktátora.

Když však i tento pokus o konsolidaci nemocné španělské země ztroskotal a republikáni zvítězili vroce 1931 při prvních občanských volbách (od roku 1923), musel král Alfons XIII. opustit zemi a odejít do exilu do Říma.

Až do své smrti se však nevzdal dobrovolně trůnu a považoval se stále za krále. Tímto chováním však za španělské občanské války značně ztížil politické spojení různých monarchistických směrů, které by pak raději byly viděly v čele Španělska nějakého výraznějšího monarchu než Alfonse XIII. Tvrdily, že prý nikdy nedorostl křešení těžkých problémů tehdejšího Španělska. Doba jeho vlády tedy byla v letech 1902-1931.

Královo potomstvo

Král se oženil 31. května 1906 s Viktorií von Battenberg a měli tyto děti:


Alfons Pio (* 10. 5. 1907; † 6. 9. 1938)
Jakob Luitpold (* 23. 6. 1908; † 20. 3.1975)
Beatrix Isabel (* 22. 6. 1909; † 22. 11. 2002)
Maria Christina (* 12. 12. 1911; † 23. 12. 1996)
Johann Karl (* 26. 6. 1913; † 1. 4.1993) = Juan de Borbón y Battenberg, otec současného krále Juana Carlose I. Španělského
Gonzago Manuel (* 24. 10. 1914; † 13. 8. 1934)

 

Bavorský pluk španělského krále

Pátý bavorský pluk polního dělostřelectva byl založen 1.10.1890 v Landau a dostal okázale jméno budoucího španělského krále Alfonse XIII. Tomu byly tehdy 4 roky. Pluk měl posádky v Landau a dvě baterie v Münchenu.

Pluk byl podřízen velení 3. bavorské divize. Dne 27 1.1904 byl král slavnostně vyhlášen držitelem regimentu.

30. 9. 1908 navštívil 22letý král Alfons XIII. "svůj" regiment v doprovodu princů Alfonse Pia, Ferdinanda Maria a Adalberta Bavorského. Přehlídka se konala dopoledne na Ebenbergu.

Pluk měl do roku 1897 děla kalibru 73, od roku 1897 děla kalibru 96. Veliteli pluku byli plukovníci:


1890 – 1894 Plukovník von Trentini
1894 - 1896 Plukovník von Landman
1896 - 1897 Plukovník Höggenstaller
1897 - 1900 Plukovník Schöller
1900 - 1901 Plukovník Luitpold svobodný pán von Horn
1901 - 1915 Plukovník Goertz
1905 - 1906 Plukovník Desloch
1906 Plukovník Syßling
1906 - 1908 Plukovník Paul
1908 - 1912 Plukovník Bauer
od 1912 Plukovník Walter Kollmann.

Po roce 1919 byla přeměněna kasárna vkasárna Petainova.

Ve dnech 28.5. - 7. 6.1930 opustil dělostřelecký pluk Landau a 8.-12. 6.1930 opustil pluk dragounů Landau. Od roku 1936 sem byl umístěn dělostřelecký pluk 33. Po druhé světové válce byla zde francouzská kasárna až do doby konečného odchodu francouzských vojsk.

 

 


Španělský královský dům

Těžko si dnes vEvropě představit zemi, kde by vládl absolutisticky monarcha - král skrálovnou. VEvropě vládnou parlamentní demokracie a různé postavení v nich mají prezidenti. Tento vývoj zasáhl i evropské monarchie a dnes žádný monarcha nemá účast na státním dění, protože všude v Evropě vládne parlament a vláda. Na královskou rodinu zbývá reprezentační úloha země. Takováto státní forma je praktikována i ve Španělsku od roku 1978. Tímto aktem nezůstala vEvropě už žádná země jako pravá, absolutistická monarchie, neboť také vostatních zemích, vjejichž čele stojí král (Belgie, Dánsko, Lucembursko, Norsko, Holandsko, Švédsko a Velká Británie), probíhá vládnutí podobným způsobem.

 

Bourboni jako potomci Habsburků

Od roku 1700 byl španělský trůn smálo výjimkami vrukách Bourbonů, kteří nastoupili po Habsburcích a zůstali u moci až do roku 1873, kdy byla vyhlášena ve Španělsku “První republika“. Ta však přežila jen jeden rok a ještě pod vládou různých prezidentů. Nato byla znovu zavedena monarchie a králem se stal Alfons XII., rovněž zrodu Bourbonů. Po jeho smrti vládla zprvu vdova-královna Maria Christina za svého neplnoletého syna Alfonse XIII. až do doby, kdy tento mohl nastoupit sám na trůn.

Když byla vroce 1931 znovu svržena monarchie a vyhlášena “Druhá republika“, exkrál Alfons XIII. musel opustit zemi, ale nikdy neabdikoval a nezřekl se svého trůnu. Ani demokracie “Druhé republiky“ se nedokázala prosadit při politických proměnách a v sociálních konfliktech. Byla poražena roku 1936 za občanské války generálem Francisco Francem, s kterým nastoupil ve Španělsku tzv. režim Francův.

Generál FRANCO pevně udržel moc po celý život a teprve po jeho smrti mohla být monarchie znovu restaurována. Králem byl určen Juan CARLOS, vnuk krále Alfonse XIII., jako jeho oprávněný nástupce. V roce 1975 byl jmenován králem a vedl Španělsko proti očekávání generála Franca za mírového přechodu k demokracii. A zůstává dosud španělským králem.

Juan CARLOS má za sebou mimořádně rozsáhlé vzdělání. Po roce 1954 ukončil své sekundární vzdělávání a studoval dál na válečné akademii, navštěvoval kolej armády, námořnictva a letectva. Vtéto době pracoval také jako vojenský pilot. Následovala studia další, mimo jiné studium ústavy, práva, mezinárodního práva a zemědělství. Roku 1962 se oženil s princeznou Sofií Řeckou. Mají tři děti: Elenu, Christinu a Felipa. Juan Carlos je nadšený sportovec, podporuje sportovní aktivity, sám zůstává aktivní, především vlyžování a jachtingu.

Královský pár žije vpaláci Zeruela, který připomíná venkovské sídlo poblíž Madridu. Palác nepatří králi, ale je majetkem státu. Juan Carlos a Sofia se snažili ulehčit dětem život a vychovat je vměšťanském duchu. Proto je královská rodina oblíbená. Všechny tři děti žijí vmanželství. Poslední Felipe vkvětnu 2004 se oženil sžurnalistkou jménem Letizia Ortiz Rocasdano a další rok se jim narodila dcera Leonora. Ta je nyní druhou následnicí trůnu, pokud nebude mít bratříčka. Ústava totiž upřednostňuje mládence před děvčetem na trůně. A španělská ústava vtomto neudělala dosud žádnou změnu. (Podle internetu - Silvia Steinerová)

Návštěvy Alfonse XIII. v Mariánských Lázních

V letech 1930–1937 navštívil španělský král Alfons XIII. vícekrát Československo a pobýval u knížete Metternicha na zámku vKynžvartu. Odtud zajížděl do Mariánských Lázní – jednak do města a do lázní, jednak na golfové hřiště (zachovaly se fotografie jeho hry na golfovém hřišti).

Král pobýval na zámku Kynžvart, po roce 1931 již jako exkrál. Naposledy byl v Mariánských Lázních a Kynžvartu v roce 1937 a jeho pobyt vyvolával řadu rozporných reakcí v tehdejším Československu. Tisk tehdy věnoval pozornost téměř každému pohybu španělského exkrále. Král zemřel 54letý v Římě († 28.2.1941).

 


Fotografie krále Alfonse XIII., kterou daroval svému osobnímu lékaři OLBERTIMU v Mariánských Lázních a v Kynžvartu - s věnováním a s vlastnoručním podpisem.

 


Španělský král Alfons XIII. v roce 1930 v Mariánských Lázních. Na kolonádě uprostřed společnosti představitelů města Mariánské Lázně a premonstrátského kláštera Teplá - vpředu zleva: městský radní HABERMANN, drobný, ale významný zřídelní inspektor HONHAUSER v brýlích, samotný král ve světlém oděvu, starosta města doktor Hans TURBA, mistostarosta Josef TURBA, kněz Bernard TRAGER a v pozadí lázeńská společnost a v ní králův doprovod.

 


Král vychází z lázeňské budovy v Lázních Kynžvartu za doprovodu kynžvartského starosty a dále doktora Olberta, jeho zdejšího osobního lékaře. Vpravo je připraveno královo auto.