Kytička na Elschnigův hrob

Před 63 lety, dne 13.listopadu 1939, zemřel na následky havárie ve Vídni slavný oční expert, profesor ANTON ELSCHNIG. Připomínáme si jeho osobnost, protože pobýval v Mariánských Lázních a je zde pochován na hřbitově. Na dnes opuštěné rodinné hrobce je plastika slavného profesora s jeho osobními daty. Příčinou jeho smrti měla být srážka tramvaje s autem ve Vídni, ale bližší podrobnosti neznáme.

Anton ELSCHNIG se narodil 22.srpna 1863 (obec Leibnitz-Struk) a oženil se 28.července 1893 ve Štýrském Hradci (Graz), odkud pocházela jeho žena Emma, rozená Eichlerová. Narodila se zde 3.ledna 1870 a zemřela v 74 letech, dne 9.ledna 1944. Štýrský Hradec bylo proslulé univerzitní město (dnes přes 1/4 mil.obyvatel). Elschnigovi měli dvě dcery – Emmu a Martu.

Obě dcery se provdaly za mariánskolázeňské doktory a to je také vysvětlení, proč profesor MUDr. Anton Elschnig trávil posledních šest let života zčásti v Mariánských Lázních. Profesor Elschnig společně se zetěm doktorem Kopfem zakoupili počátkem třicátých let od Marie Ungerové a Fanny Specknerové památný dům WAGNER (čp.5 v Karlovarské ulici, v němž pobýval 1845 na léčení Richard Wagner). Již dříve v Mariánských Lázních Elschnigovy dcery bydlely a vlastnily domy - Emma vilu Kopf čp.93 a Martha Vídeňský dům čp.13 na Goethově náměstí.

Starší dcera Emma Valentine Elschnigová (* 14.6.1894 Štýrský Hradec) se provdala v 25 letech dne 2.dubna 1919 v Praze za MUDr. Hans Kopfa (* 28.3.1890 Praha), který pocházel z Mariánských Lázní z domu čp.93 nad domem Mánes. Jejich syn jménem Johann Bapt. Anton Augustin Kopf se narodil 13.2.1932 v Mariánských Lázních.

Dům VILLA KOPF (dnes dům Prokop čp.93 v Úzké ulici) stál v poměrně příkré tehdy Valdštejnské ulici. Stojí v sousedství lázeňského domu MÁNES. Dům byl postaven kol roku 1870 jako STADT OFEN, ale už před rokem 1899 měl název VILLA KOPF. Parcela domu byla původně o něco výše. Ač se Hans Kopf narodil v Praze, stal se jako spoludědic majitelem tohoto domu čp.93. Kromě MUDr. Hanse Kopfa a jeho manželky Emmy Kopfové-Elschnigové se uvádějí jako spolumajitelé domu ještě Auguste Kopfová a rodina Kirschnerů: Wolfgang, Liselotte Kirschnerová-Kopfová, Karl Kirschner. Kirschnerovi ovšem nebyli občany města, alespoň se mezi nimi neuvádějí.

Mladší dcera Martha Elschnigová (* 4.5.1902 Vídeň) se provdala dne 7.prosince 1930 v Praze za vdovce JUDr. Otto Nelhiebela z Mariánských Lázní. Novomanželé pak bydleli v Mariánských Lázních na Goethově náměstí v domě čp.13 - VÍDEŇSKÝ DŮM. Nelhiebelovi měli dceru Christu Dorotheu Nelhiebelovou, narozenou 22.února 1942 v Mariánských Lázních.

Dům WIENER HAUS byl postaven už roku 1818 Johannem Baierem, a jako majitelé se tu vystřídali Zeidlerovi, Ingrischovi (z rodiny pocházela malířka Marie Zicklerová), Hellerovi, později doktor Max Horowitz (v domě bydlíval ředitel divadla Julius Laska) a poslední majitelem byl dr. NELHIEBEL.

Rodina advokáta JUDr. Otto NELHIEBELA bydlela ještě ve dvacátých letech v domě rodiny Uhlířů (čp,.47 dům Chopin), kde měl Nelhiebel advokátní kancelář. První žena JUDr. Nelhiebela byla ovdovělá Andrea Rotterová, rozená Cihlářová. Zemřela ve věku pouhých 37 let a je pochována v pravém zadním rohu evangelické části mariánskolázeňského hřbitova, v místě před urnovým hájem. Hrob tu lze dosud nalézt, má šest kovových kruhů a náhrobek ve tvaru přírodního kamene s kovovou deskou. Zde je zanikající nápis: "Frau Andreé Nelhiebel, verw. Rotter, geborene Cihlář, Rechtsanwaltgattin, geb. 1.3.1891, gest. 9.4.1928." Její manžel připsal verš: "Mit deiner Liebe hat mein Leben angefangen, mit deinem früheren Tod war es vorbei." (S Tvou láskou můj život začal a s Tvou předčasnou smrtí skončil.) - Kol roku 1927 postavil doktor NELHIEBEL na Bellevue vilu čp.236 naproti tenisovým kurtům, vedle dnešního Bémova hotelu SKALNÍK, a nazval ji VILLA ANDREÉ na počest své ženy. Po smrti své manželky Andreé v dubnu 1928 později zakoupil doktor NELHIEBEL jako vdovec Vídeňský dům čp.13. V prosinci 1930 se znovu ženil – v Praze s Marthou Elschnigovou. Není vyloučeno, že koupi domu čp.13 od Horowitze realizoval až po svatbě. Původní název domu zůstal od roku 1818 až do roku 1945, kdy byl přejmenován na Stockholm a pak jako lázeňská léčebna na Fatru.

Profesor Elschnig vedl v letech 1907 - 1935 německou oční kliniku Karlovy univerzity v Praze. Podle toho soudíme, že do roku 1906 žil s rodinou ve Štýrském Hradci, kde se narodila 1894 starší dcera Emma, a pak ve Vídni, kde se narodila 1902 mladší dcera Marta. Pod Elschnigovým vedením 1907-1935 zažila pražská oční klinika období mimořádného rozkvětu. Elschnig byl jedinečný ve své mnohostrannosti - publikoval mnoho odborných prací, klinických studií a výsledků svých pozorování. Jako operatér získal pražské oční klinice světovou pověst. Léčil mimojiné i oči prezidenta ČSR T.G. Masaryka.
 

Po sedmdesátce se Anton Elschnig usadil v Mariánských Lázních, kde se věnoval vědecké a publikační činnosti. Stal se majitelem domu WAGNER, v němž pobýval tento slavný hudební skladatel. Wagnerova busta bývala u schodiště v domě. Až do sedmdesátých let visela na domě v Karlovarské ulici Wagnerova pamětní deska. Po požáru domu byl dům nadstaven o jedno patro a ztratil původní památnou podobu tohoto domu "Jetelový lístek" z doby Wagnerova pobytu.

Elschnig byl velký milovník umění a také proto je uváděn v seznamu spolku zdejšího spolku Altschlaraffia (v němž byli též např. Ing.Dr. Beno Winter, jeho zeť MUDr. Hans Kopf, doktor Frühauf aj.) s přezdívkou "Guck Guck der Mello-Dramatische".

Z Mariánských Lázní jezdíval do Prahy i do Vídně a jeho listopadová návštěva Vídně v roce 1939 – tedy již po vypuknutí druhé světové války – mu byla osudná. Po tragické smrti vyšel v novinách Marienbader Zeitung 15. listopadu 1939 nekrolog k smutečnímu rozloučení s profesorem Elschnigem ve Vídni, jeho urna byla převezena do Mariánských Lázní a uložena do rodinné hrobky na místním hřbitově. Není vyloučeno, že žijí dosud Elschnigovi vnuci (Johann Kopf 1932, Christa Nelhiebelová 1942), kteří by mohli upřesnit profesorův životopis a rodinné události.

 


Pramen:
HOLLAY Valdemar "Slavné osobnosti v Mariánských Lázních – prof.Elschnig" Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně z prosince 1990, S.23
ŠVANDRLÍK Richard: "Kytička na Elschnigův hrob - 60 let od smrti prof.Elschniga" HAMELIKA č. 12/1999 z 30.12.1999, S.5-6