Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Kytička na Elschnigův hrob

Před 63 lety, dne 13.listopadu 1939, zemřel na následky havárie ve Vídni slavný oční expert, profesor ANTON ELSCHNIG. Připomínáme si jeho osobnost, protože pobýval v Mariánských Lázních a je zde pochován na hřbitově. Na dnes opuštěné rodinné hrobce je plastika slavného profesora s jeho osobními daty. Příčinou jeho smrti měla být srážka tramvaje s autem ve Vídni, ale bližší podrobnosti neznáme.

Anton ELSCHNIG se narodil 22.srpna 1863 (obec Leibnitz-Struk) a oženil se 28.července 1893 ve Štýrském Hradci (Graz), odkud pocházela jeho žena Emma, rozená Eichlerová. Narodila se zde 3.ledna 1870 a zemřela v 74 letech, dne 9.ledna 1944. Štýrský Hradec bylo proslulé univerzitní město (dnes přes 1/4 mil.obyvatel). Elschnigovi měli dvě dcery – Emmu a Martu.

Obě dcery se provdaly za mariánskolázeňské doktory a to je také vysvětlení, proč profesor MUDr. Anton Elschnig trávil posledních šest let života zčásti v Mariánských Lázních. Profesor Elschnig společně se zetěm doktorem Kopfem zakoupili počátkem třicátých let od Marie Ungerové a Fanny Specknerové památný dům WAGNER (čp.5 v Karlovarské ulici, v němž pobýval 1845 na léčení Richard Wagner). Již dříve v Mariánských Lázních Elschnigovy dcery bydlely a vlastnily domy - Emma vilu Kopf čp.93 a Martha Vídeňský dům čp.13 na Goethově náměstí.

Starší dcera Emma Valentine Elschnigová (* 14.6.1894 Štýrský Hradec) se provdala v 25 letech dne 2.dubna 1919 v Praze za MUDr. Hans Kopfa (* 28.3.1890 Praha), který pocházel z Mariánských Lázní z domu čp.93 nad domem Mánes. Jejich syn jménem Johann Bapt. Anton Augustin Kopf se narodil 13.2.1932 v Mariánských Lázních.

Dům VILLA KOPF (dnes dům Prokop čp.93 v Úzké ulici) stál v poměrně příkré tehdy Valdštejnské ulici. Stojí v sousedství lázeňského domu MÁNES. Dům byl postaven kol roku 1870 jako STADT OFEN, ale už před rokem 1899 měl název VILLA KOPF. Parcela domu byla původně o něco výše. Ač se Hans Kopf narodil v Praze, stal se jako spoludědic majitelem tohoto domu čp.93. Kromě MUDr. Hanse Kopfa a jeho manželky Emmy Kopfové-Elschnigové se uvádějí jako spolumajitelé domu ještě Auguste Kopfová a rodina Kirschnerů: Wolfgang, Liselotte Kirschnerová-Kopfová, Karl Kirschner. Kirschnerovi ovšem nebyli občany města, alespoň se mezi nimi neuvádějí.

Mladší dcera Martha Elschnigová (* 4.5.1902 Vídeň) se provdala dne 7.prosince 1930 v Praze za vdovce JUDr. Otto Nelhiebela z Mariánských Lázní. Novomanželé pak bydleli v Mariánských Lázních na Goethově náměstí v domě čp.13 - VÍDEŇSKÝ DŮM. Nelhiebelovi měli dceru Christu Dorotheu Nelhiebelovou, narozenou 22.února 1942 v Mariánských Lázních.

Dům WIENER HAUS byl postaven už roku 1818 Johannem Baierem, a jako majitelé se tu vystřídali Zeidlerovi, Ingrischovi (z rodiny pocházela malířka Marie Zicklerová), Hellerovi, později doktor Max Horowitz (v domě bydlíval ředitel divadla Julius Laska) a poslední majitelem byl dr. NELHIEBEL.

Rodina advokáta JUDr. Otto NELHIEBELA bydlela ještě ve dvacátých letech v domě rodiny Uhlířů (čp,.47 dům Chopin), kde měl Nelhiebel advokátní kancelář. První žena JUDr. Nelhiebela byla ovdovělá Andrea Rotterová, rozená Cihlářová. Zemřela ve věku pouhých 37 let a je pochována v pravém zadním rohu evangelické části mariánskolázeňského hřbitova, v místě před urnovým hájem. Hrob tu lze dosud nalézt, má šest kovových kruhů a náhrobek ve tvaru přírodního kamene s kovovou deskou. Zde je zanikající nápis: "Frau Andreé Nelhiebel, verw. Rotter, geborene Cihlář, Rechtsanwaltgattin, geb. 1.3.1891, gest. 9.4.1928." Její manžel připsal verš: "Mit deiner Liebe hat mein Leben angefangen, mit deinem früheren Tod war es vorbei." (S Tvou láskou můj život začal a s Tvou předčasnou smrtí skončil.) - Kol roku 1927 postavil doktor NELHIEBEL na Bellevue vilu čp.236 naproti tenisovým kurtům, vedle dnešního Bémova hotelu SKALNÍK, a nazval ji VILLA ANDREÉ na počest své ženy. Po smrti své manželky Andreé v dubnu 1928 později zakoupil doktor NELHIEBEL jako vdovec Vídeňský dům čp.13. V prosinci 1930 se znovu ženil – v Praze s Marthou Elschnigovou. Není vyloučeno, že koupi domu čp.13 od Horowitze realizoval až po svatbě. Původní název domu zůstal od roku 1818 až do roku 1945, kdy byl přejmenován na Stockholm a pak jako lázeňská léčebna na Fatru.

Profesor Elschnig vedl v letech 1907 - 1935 německou oční kliniku Karlovy univerzity v Praze. Podle toho soudíme, že do roku 1906 žil s rodinou ve Štýrském Hradci, kde se narodila 1894 starší dcera Emma, a pak ve Vídni, kde se narodila 1902 mladší dcera Marta. Pod Elschnigovým vedením 1907-1935 zažila pražská oční klinika období mimořádného rozkvětu. Elschnig byl jedinečný ve své mnohostrannosti - publikoval mnoho odborných prací, klinických studií a výsledků svých pozorování. Jako operatér získal pražské oční klinice světovou pověst. Léčil mimojiné i oči prezidenta ČSR T.G. Masaryka.
 

Po sedmdesátce se Anton Elschnig usadil v Mariánských Lázních, kde se věnoval vědecké a publikační činnosti. Stal se majitelem domu WAGNER, v němž pobýval tento slavný hudební skladatel. Wagnerova busta bývala u schodiště v domě. Až do sedmdesátých let visela na domě v Karlovarské ulici Wagnerova pamětní deska. Po požáru domu byl dům nadstaven o jedno patro a ztratil původní památnou podobu tohoto domu "Jetelový lístek" z doby Wagnerova pobytu.

Elschnig byl velký milovník umění a také proto je uváděn v seznamu spolku zdejšího spolku Altschlaraffia (v němž byli též např. Ing.Dr. Beno Winter, jeho zeť MUDr. Hans Kopf, doktor Frühauf aj.) s přezdívkou "Guck Guck der Mello-Dramatische".

Z Mariánských Lázní jezdíval do Prahy i do Vídně a jeho listopadová návštěva Vídně v roce 1939 – tedy již po vypuknutí druhé světové války – mu byla osudná. Po tragické smrti vyšel v novinách Marienbader Zeitung 15. listopadu 1939 nekrolog k smutečnímu rozloučení s profesorem Elschnigem ve Vídni, jeho urna byla převezena do Mariánských Lázní a uložena do rodinné hrobky na místním hřbitově. Není vyloučeno, že žijí dosud Elschnigovi vnuci (Johann Kopf 1932, Christa Nelhiebelová 1942), kteří by mohli upřesnit profesorův životopis a rodinné události.

 


Pramen:
HOLLAY Valdemar "Slavné osobnosti v Mariánských Lázních – prof.Elschnig" Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně z prosince 1990, S.23
ŠVANDRLÍK Richard: "Kytička na Elschnigův hrob - 60 let od smrti prof.Elschniga" HAMELIKA č. 12/1999 z 30.12.1999, S.5-6