Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Fjodor Ivanovič INOZEMCEV

Fjodor Ivanovič INOZEMCEV (1802-1869), věhlasný lékař a univerzitní profesor z Moskvy, který založil v roce 1861 vědeckou Společnost ruských lékařů. Patřil mezi horlivé propagátory Mariánských Lázní v Rusku. Pobýval v Mariánských Lázních v roce 1835 v Ullmannově hostinci, po druhé v roce 1839 v domě DRESDEN.

V kurlistech 1835 se uvádí: "370. 20.Juni - Herr Theodor INOSEMTZEW, Dr. der Medizin aus Charkow in Russland, wohnt im Ullmanns Hasthause (1 Persone)" (Česky: 20.června Pan Theodor INOZEMCEV, Dr. medicíny z Charkova v Rusku, bydlí v Ullmannově hostinci.).

V kurlistech 1839 se uvádí: "777. 11.Juli Herr Fedor INOSEMZOW, kais.russ. Hofrath, Ritter und Professor aus Petersburg, mit 778. Herr Fedor BLUMER Stabrittmeister a.D. und 779. Herr Nicol LOSCHETSCHNIKOFF, Obertleutenant a.D. und Ritter aus Moskau - wohnen zur Stadt Dresden (3 Personen) " (Česky: 11.července Pan Fědor INOZEMCEV, císařský, ruský dvorní rada, rytíř a profesor z Petrohradu, s panem Fědorem BLUMEREM, štábním rytmistrem v. v. a rytířem a s panem Nikolajem LOŠEČNIKOVEM, nadporučíkem v.v. a rytířem z Moskvy bydlí v Městě Drážďany.) 23.srpna 1839 všichni tři odcestovali do Mnichova.

 


Prameny:
FLOROVSKIJ Anton Vasiljevič: "Russkije v Mariánských Lázňach (Kulturno-istoričeskije správki" Knigoizdátělstvo CHUTOR, Praga 1947
PAVELKA Oto: "Slavní ruští a sovětští návštěvníci Mariánských Lázní (Kiprenskij, tři Turgeněvové, Spěranskij, Tjutčev, Inozemcov, Jazykov, Kirejevskij, Pogoni, Gogol, Gončarov, dva Tolstojové, Staňukovič, Leskov, Rubinštejn, Nápravník, Šaljapin, Gorkij, ministr Litvinov, " - Fadějev, Karavajeva, Oistrach, Oborin, Ščipačev, Šagiňanová)" HAMELIKA, pracovní materiály vlastivědného kroužku Klubu zdravotníků č. 17/1973 z 31.října 1973
ŠVANDRLÍK Richard: "Významní návštěvníci v Mariánských Lázních (s úvodem Miroslava Horníčka)", řada vlastivědných sborníků sv.2, Kulturní a společenské středisko Mariánské Lázně 1987, 36 S.