Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

František Škroup - autor melodie české hymny

František ŠKROUP se narodil 3. června 1801 v Osicích u Pardubic. Po dvacet let byl prvním kapelníkem velké pražské opery (1837-1857). Již jako 25letý napsal první českou operu "DRÁTENÍK" (1826) a měl velký úspěch, takže se rozhodl zůstat u hudby na celý život. 1. září 1827 se stal druhým kapelníkem ve Stavovském divadle a 1. ledna 1837 byl jmenován prvním kapelníkem, zejména pro česká představení. V roce 1857 byl proti své vůli poslán v 56 letech do pense. Nesl to těžce a proto v roce 1860 přijal rád nabídku na místo kapelníka v Rotterdamu, kde se stal brzy hluboce váženou osobností. Škroup napsal pět německých oper – "Die Geisterbraut", "Drahomíra", "Der Meergeuse", "Der Prinz und die Schlange", "Der Nachtschatten". Zemřel v 61 letech v Rotterdamu 5. února 1862 a zde je i pochován.

František ŠKROUP se zapsal do našich kulturních dějin dvěma význačnými díly. Za prvé jako skladatel písně Kde domov můj, kterou napsal v roce 1834 na slova Josefa Kajetána TYLA a která zlidověla a stala se 1918 českou národní hymnou. Za druhé je autorem vůbec první české opery Dráteník (1826). Libreto k opeře napsal Josef Krasoslav CHMELENSKÝ, s nímž připravil další české opery: "Oldřich a Božena" (1826) a "Libušin sňatek" (1835; poprvé zazněla až 11. dubna 1850). J.K.CHMELENSKÝ (*7.8.1800 v Bavorově) vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, pak práva v Praze a stal se právníkem. Vynikl jako divadelní a literární kritik, libretista, ale zemřel v 38 letech na tuberkulózu (+2.1.1839 Praha). Od roku 1835 vydával hudební časopis "Věnec ze zpěvů vlastenských uvitý a obětovaný dívkám vlastenským". Po něm převzal redakci časopisu v letech 1837-1839 František ŠKROUP. Chmelenský založil básnický almanech Kytka (1836-1838). Z jeho písní zlidověly např. Nad Berounkou pod Tetínem, Pěkně na chodníček zářil mi měsíček.

ŠKROUP také zhudebnil řadu písní Václava HANKY (1791-1861) pro jejich měkkou lyriku a dále procítěné verše svého přítele a krajana, básníka Josefa Jaroslava LANGERA (1806-1846).

Píseň "Kde domov můj" byla zpívána také v Mariánských Lázních a i zde se stala manifestací duchovního obrození českého národa. Zazpíval ji pěvec Karel STRAKATÝ Zdejší malý kursál sotva pojal množství lázeňských hostů ze všech koutů světa, kteří si přišli poslechnout vystoupení pěvce Karla STRAKATÉHO. Slovanští hosté si opisovali její slova a dále ji rozšiřovali ve své vlasti. O propagaci písně Kde domov můj se zasloužil vedle Strakatého také barytonista Jan Křtitel PÍŠEK, když ji často zařazoval do svých vystoupení a zpíval ji dokonce i na anglickém dvoře. O mariánskolázeňském koncertu napsaly noviny BOHEMIA 18.srpna 1843: "Tak upřímných ovací a nadšení, jakýchžto se dostalo slavnému pěvci - Strakatému - v tomto koncertě, Mariánské Lázně dosud nezažily!"

Snad to byl právě pěvec Karel Strakatý, který doporučil Škroupovi Mariánské Lázně. František Škroup se léčil v Mariánských Lázních celkem třikrát a bydlíval vždy v pohostinném domě Slivenských DRESDEN naproti kolonádě, s dalšími českými hosty. Na domě bývala jeho pamětní deska. Tato pamětní deska od roku 1945 na domě čp.34 (ALEXANDRIA, kdysi STADT DRESDEN) připomínala českého skladatele Františka ŠKROUPA (1801-1862) jako autora české hymny "Kde domov můj". Škroup pobýval v Mariánských Lázních třikrát, v letech 1845,1846, 1852 a vždy bydlel v tomto domě. Na domě nebo uvnitř domu bývala také pamětní deska proslulého českého basového pěvce Karla STRAKATÉHO (1804-1868). Ten pobýval v Mariánských Lázních celkem osmkrát v letech 1840-1863 a bydlíval také v domě STADT DRESDEN (s výjimkou jedné sezóny v hotelu KLINGER). Pamětní deska vzpomínala jeho úspěšného vystoupení v kursálu, kde zpíval s ohromným úspěchem Škroupův "Kde domov můj". Dům čp. 34 Alexandria (DRESDEN) byl v areálu lázeňských domů, demolovaných v letech 1977-78.

Deska sice není, ale význačného mariánskolázeňského hosta Františka Škroupa nebylo zapomenuto. Roku 1990 byla přejmenována v Ušovicích spojovací ulice kapitána Jaroše na Škroupovu ulici na jeho paměť. hosta.

 


Prameny:
ŠVANDRLÍK Richard: "Před 200 lety se narodil Škroup - autor české hymny Kde domov můj - Autoři české hymny a Mariánské Lázně" - HAMELIKA, vlastivědné materiály pro Mariánskolázeňsko, č. 6/2001 S. 143-144