Lerchlova válečná kronika Mariánských Lázní 1945

 

V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung. Na pokyn mariánskolázeňského starosty dr.Otto Mannera začal psát mariánskolázeňskou válečnou kroniku profesor Wenzel LERCHL, který se dosud staral o muzeum. Kroniku otevřel dnem 1. listopadu 1941, kdy se už plně rozhořela válka na Východě. Jde o osobní zážitky, kde se střídají dny s podrobným popisem s dny minimálních zpráv. // Ve dvojzávorkách připomínáme významné politické i vojenské události toho dne ve světě.//

 

 • V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung. Na pokyn mariánskolázeňského starosty dr.Otto Mannera začal psát mariánskolázeňskou válečnou kroniku profesor Wenzel LERCHL, který se dosud staral o muzeum. Kroniku otevřel dnem 1. listopadu 1941, kdy se už plně rozhořela válka na Východě. Jde o osobní zážitky, kde se střídají dny s podrobným popisem s dny minimálních zpráv. // Ve dvojzávorkách připomínáme významné politické i vojenské události toho dne ve světě.//
 • 1.1.1945 - Letecký poplach 13:00 až 13:35 hod. Občas sněží. Sál divadelní kavárny hotelu EGERLAND (Opera) si nárokují pacienti berlínské nemocnice pro svůj zábavní program. - Kavárna SENNHOF (Bezkyd) musela být dětmi vyklízena, protože tu nikdo nemohl odklidit odpadové vody. //Poslední velký německý nálet na letiště v Holandsku, Belgii a severní Francii v tzv. operaci Bodenplatte. 1035 stíhaček vyřadilo 479 spojeneckých letadel při vlastních ztrátách 279 letadel.//
 • 2.1.1945 - Letecký předpoplach 13:15 až 13:30 hod. a poplach od 19:30 do 20:05 hod. Bylo slyšet střelbu a vidět světlomety a jejich záři na západě. Norimberk byl těžce bombardován.
 • 6.1.1945 - 71. období potravinových lístků (od 7.1. do 4.2.1945). Má všechny potraviny s výjimkou mléka. Je šest druhů lístků: 1. děti do 3 let, 2. děti 3-6 let, 3. děti 6-10 let, 4. velké děti 10-14 let, 5. mládež 14-18 let, 6. dospělí. K tomu jsou dvoje doplňkové lístky – jedny pro děti do 6 let, druhé nad 6 let až dospělé. Odstřižky na lístkách jsou platné také pro marmeládu.
 • 8.1.1945 - Letecký poplach 13:00 až 13:45 hod. Letci nad Bavorskem, Horním a Dolním Dunajem. Jak mnoho přibylo obyvatel v městě, je vidět z tohoto příkladu. V zimě 1939 bylo v domech HEIMDALL (čp.428) , WESTEND (čp.342), GÖTEBORG: FORTUNA (čp.97) , APOLLO (čp.105), SCHILLER, BELLARIA, KOLUMBUS, VILLA HAMMERSCHMIED, VILLA BUSCH (čp.185), TUSCULUM (čp.175), Haus DIETRICH ECKHARDT (čp.172) a v rekvizitárním domě 20 domácností a v nich 64 osob. 7.ledna tam bylo 70 domácnosti a 199 osob. Přitom jsou domy KOLUMBUS, SCHILLER, HAMMERSCHMIED, BUSCH, ECKARDT nemocnice resp. lazarety, vedlejší SCHILLER je starobinec a BELLARIA slouží jako ubytovna zdravotních sester.
 • 10.1.1945 - V Balneologickém ústavu (nazývá se Institut ZÖRKENDÖRFER) se konala v 20 h. přednáška Prof.Dr.Ing. Grundnera z Hornické akademie z Freiburgu, týkající se moderní přípravy lázeňské slatiny k léčivým účelům se zvláštním zřetelem k poměrům v Mariánských Lázních. Slatina je tu používána z rájovské těžby. Okolí Nimrodu má mít lepší, vydatnější slatinu než je dnes používaná a vyluhovaná slatina z Hackerova slatiniště. Na četných skicách byly znázorněny stroje a zařízení, v nichž se slatina rozemílá na drobno a tím se připravuje k použití. Toto se projednávalo na základě nějaké stížnosti. – V Mariánských Lázních bude vybudováno s podporou R.F.M. pokusné zařízení, které bude příkladem pro ostatní lázně se slatinou. Přednášky se zúčastnili okresní velitel strany AMREICH, starosta města, civilní a vojenští lékaři, vedení lázní, zástupci pohostinských podniků a živností, zástupci střední školy (Oberschule) za řízení vládního ředitele MAURERA z Karlových Varů. Zdá se, že Mariánské Lázně nechtějí být opomenuty jako lázeňské místo. Pozvání profesora Grundnera provedl lázeňský úřad.
 • 12.1.1945 - V noci silná vánice a vyjel sněžný pluh na Hitlerovu třídu.Na ulicích pracovali i cizinci jako odhazovači sněhu.
 • 14.1.1945 - Letecký předpoplach od 21:30 do 0:30 hod., poplach 0:30 až 1:45 hod. Ráno jinovatka, teplota -100C, mimo město dokonce -200C. Již několik dnů se rozváží led do hostinců.
 • 16.1.1945 - Letecký poplach od 11:45 do 14 hod. a od 21:45 do 23:45 hod. V domě WINDSOR zřízena služba pro "přeškolení poškozenců z wehrmachtu a zbraní SS".
 • 17.1.1945 - Byly otevřeny místnosti pro národní dary ve škole Sever, v cestovní kanceláři BÄR v Sanssouci, dále v hotelu SCHÖNAU (Šenov), v zadním traktu EMILIENHOFU od 13 do 17 hod., v Úšovicích v úřadovně NSDAP v domě GERMANIA (dříve obecní úřad). Mnoho děvčat z obchodů, písařky z kanceláří, z podniků jako je ISOFLEX bylo povoláno k protiletadlovému dělostřelectvu jako pomocnice.
 • 20.1.1945 - Poplach od 12 do 13:30 hod. a letci se objevili nad jižní částí města. Letecký souboj nad Třemi Sekerami, při čemž se německý letec zřítil.
 • 21.1.1945 - První velké shromáždění za německou národní oběť ("Volksopfer"). Zástupci strany, volkssturmu a wehrmachtu připomínali, že v neděli bude provedena sbírka. Četné dary do sbírek jsou odváženi na sáňkách. Mráz -50C, sněžení.
 • 22.1.1945 - Veškerý provoz rychlíků se zastavuje. Nemocní vojáci z lazaretů z Východu se dopravují do Mariánských Lázní. Má být přivezeno na 1000 zraněných. Učitelům obecných škol byla dána rada od příslušných úřadů, aby byly děti vyučovány v soukromí, protože školy nyní nemohou být vytápěny. V jiných školách se má učit jen jeden den v týdnu od rána do večera, ostatní dny mají děti psát úkoly doma.
 • 23.1.1945 - Na poštovních známkách jsou připevněny bílé malé lístky s pokyny o poště: poštovní lístky a dopisy v místě a poštovní označování oblastí. Nadále jen poštovní lístky, ceniny spořitelny a šeky. Polní pošta není nijak omezena. – Dům LUCKER byl obsazen velitelstvím letectva.
 • 25.1.1945 - Předpoplach od 13:30 do 14 hod.
 • 26.1.1945 - Budova HERMANN-ESSER-SCHULE (čp. 449 – hotelová škola) se stává lazaretem s výjimkou třetího patra, kde zůstává stále hotelová škola. Střední škola (Oberschule) dostala jen tři místnosti v parteru a několik místností na škole Sever. Zranění vojáci měli přijít ve 20 hod., ale v sobotu tu ještě stále nebyli. Jsou připraveny papírové pytle se slámou, 1 polštář, 1 deka a povlaky pro každého nemocného. – Dopoledne se konal pohřeb německého letce, který padl 20.1. jako zde sedmým. Na hřbitov vyrukovala SA.
 • 28.1.1945 - Poplach 20:30 až 20:50 hod. Koná se domovní sbírka náhradou za uliční sbírky. Listiny musí podepsat dárci. – Dopisy do 20 g mohou být opět odesílány. Hotel CORSO zřízen jako záchytné místo pro uprchlíky z Východu. Jsou to Němci s malými dětmi. - Také generál VLASOV, vůdce Rusů a národů Ruska, které se chtějí osvobodit od bolševismu, bydlí v devítipokojovém bytě v domě WALDSCHLÖSSCHEN. Jeho štáb bydlí v domě LUCKER. Na dveřích je tam napsáno rusky a německy "ČISTIT BOTY." Maršál PETAINE má prý bydlet na Golfu. Francouzi se tu často účastní bohoslužeb v katolickém kostele. Teplota trvale -50C.
 • 30.1.1945 - V kursále ve 20 hod. vzpomínkové shromáždění s apelem k 12. výročí převzetí moci Hitlerem. Řečníkem Prof.Dr.PREISSLER z Falknova. V 22:15 hod. hovořil Vůdce v rozhlase. Žádná vlajka nebyla vyvěšena.
 • 31.1.1945 - Tání +20C. Některé hotely a lazarety již nemají koks k vytápění. Nedostatek uhlí trvá. Sbírka národní oběti (Volksopfer) pokračuje až do 11. února 1945.
 • 1.2.1945 - Na tramvaji se budou prodávat jen jednotlivé lístky jednotně za 20 Rpf, měsíční jízdenka bez fotografie za 5 RM, týdenka za 1,20 RM, ostatní druhy jízdenek odpadají. Předprodej lístků je v bance KRANICH, v hotelu RAUSCHER, ve filiálce Městské spořitelny v domě STRASSBURG (dn.železářství MAT) a v trafice na nádraží. Zastávky tramvaje jsou Nádraží-Nemocnice-TERST-dům STEYER-Konečná. Odpadají tedy dosavadní zastávky u CONTINENTALu a u MLÝNA. V domech, patřících k Berlínské nemocnici, dochází často ke krádežím a ke škodám majitelů domů. Zaměstnanci pak otevírají dveře paklíčem nebo je prostě po-škodí, že nejdou zavřít (STÖHR, VILLA BUSCH). Policie uvádí, že se nedá nic dělat. Nastalo tání s deštěm. Utečenci z Moravské Ostravy a z Poodří přijdou. Noviny vycházejí jen s jedním listem,resp. s 2 stranami..
 • 3.2.1945 - Mimořádná sbírka NSDAP s domovními listy a s podpisy. ISOFLEX v hospodě VIKTORIA musel zastavit na několik dnů práci, protože není uhlí.
 • 4.2.1945 - 72.období potravinových lístků. Lístky pro kuřáky od 4.2. do 5.3.1945. V radiu oznámeno, že lístky na 72. a 73.období musí vystačit ne na 8, ale 9 týdnů. Další změny ve výdeji potravin jsou nutné, protože ve východních částech Říše je válečný stav. Válečné vlajky přestaly být vyvěšovány na lazaretech. Hotel NEPTUN se stává lazaretem.
 • 5.2.1945 - Poplach od 12:40 do 14:10 hod. Nálety na Řezno, na Bavorsko. Také dům ANKER (Kotva) zabaven wehrmachtem. Hotel ROYAL obsazuje městská nemocnice.
 • 6.2.1945 - Letecký poplach 10:45 až 12 hod. Je slyšet střelbu. V 19 hod. prováděno přezkoušení zatemnění a zbývá ještě mnoho ke zlepšování. Ale lidé nemají žádný papír. - V této zimě nebyl zašalován Reitenbergerův pomník ani kašna na Schillerově náměstí. – Příděl chleba je omezen, máslo a zelenina jsou jen velmi zřídka. Z čeho mají lidé žít ? – Střední škola (Oberschule) má ve škole Jih jen tři místnosti pro šest tříd. Vyučování je obden a celoodpolední. Pro obecnou školu zůstaly ve škole JIH jen dvě místnosti. – Na 72. období lístků jsou jen ústřižky na mýdlo. Není žádný mýdlový prášek.
 • 9.2.1945 - Předpoplach 12 až 12:50 hod. Nálety na Duryňsko. Sníh při teplotě +20C, a při dešťových přeháňkách rychle roztává. – V Nových lázních zastaveno podávání uhličitých koupelí. – Sběr předmětů pro akci národní oběti (Volksopfer) byl přeložen na cestovní kanceláře BÄR do tzv. NEULANDU..
 • 10.2.1945 - Poplach od 12:30 do 12:50 hod. Lehké sněžení, teplota +10C,.
 • 11.2.1945 - Mají být uvolněny postele pro 2000 zraněných vojáků. Mnoho zraněných přišlo do berlínské nemocnice a mnoho utečenců také – pro uděláno místo v okolních vesnicích.
 • 13.2.1945 - Zemřel Prof. Dr.Karl ZÖRKENDÖRFER, zakladatel a vedoucí Balneologického institutu v Mariánských Lázních. Byl též profesorem na německé Karlově univerzitě v Praze. – Poplach 22:30 až 23:15 hod. Bylo slyšet hučení letadel nízko letících nad městem.
 • 14.2.1945 - Poplach od 1:00 do 9 hod. tentokráte znovu stíhači, ale ne tolik silně. – Vilu MADRID jednoduše zabavili pro sebe Vlasovovi ruští vojáci. Starosta schválil obsazení až dodatečně. – Letecký poplach 12 až 13:35 hod. a slyšet hučení letadel. – Mírné jarní počasí.
 • 15.2.1945 - Letecký poplach od 1 do 3 hod. Ve dnech 14. a 15.2. zničeny Drážďany, Kamenice a Tachov. Letecký poplach 11 až 12:20 hod., znovu 12:45 až 13:45 hod.
 • 17.2.1945 - Předpoplach 12:30 až 13.55 hod. Krásné počasí – sníh na mnoha místech roztál. – Letecký poplach od 20:30 do 22 hod. a slyšet silné hučení letadel. - 19.2.1945 -předpoplach 12:20 až 13:50 hod.
 • 20.2.1945 - Poplach 4 až 5 hod. Druhý od 12 do 14:30 hod. a útok hloubkařů na tachovský vlak.
 • 21.2.1945 - Poplach 11 až 11:30 hod. a ještě po odvolání poplachu bylo slyšet protileteckou střelbu. – Zemská rada a berlínská nemocnice pokračují dále v zabírání domů.
 • 22.2.1945 - Letecký poplach 12 až 13.45 hod. večer od 19:30 přezkušování zatemnění. Každý týden musí být kontrolován v jednom bloku (Block) jedna buňka (Zelle).
 • 23.2.1945 - Letecký poplach 11:50 až 13 h. Slyšet střelbu. Ráno mráz, přes den +10C. V Mariánských Lázních žije asi 56 tisíc lidí. Tento odhad je asi nadnesený. Je velmi těžké dostat chleba, protože pekaři musejí péct především pro lazarety, které dosud dostávaly chleba z Chebu. Vlakové spojení je nyní ztíženo. Také do kursálu byli umístěni uprchlíci z Východu.
 • 24.2.1945 - Letecký poplach 11:45 až 12:50 hod. A dále od 13:30 hod. vícekráte poplachy a přerušení. Musel být vyklizen dům TUSCULUM a jsou tam umístěny rodiny vedoucích RAD (Reichsarbeitdienst = Říšská pracovní služba pro mládež do 18 let). Vlak z Chebu do Mariánských Lázní byl ostřelován – dva mrtví a více zraněných.
 • 25.2.1945 - Letecký poplach od 13:30 do 14:30 hod. V několika severních městech (Rumburk aj.) vyzvány ženy a děti, aby opustily město. – Teploty pod nulou. – Hotel EGERLÄNDER (dn.Opera) byl vyklizen zdravotními sestrami berlínské nemocnice, které se přestěhovaly do HEIDLEROVA DOMU na Schillerově náměstí (zbořeno). Do hotelu mají přijít uprchlíci z Východu. – Klášterní sklípek v hotelu OTT byl stavebně zesílen mezistěnami a je používán jako operační sál. Okna do uličky byla zazděna s výjimkou dvou oken, určených pro eventuální nouzový východ. – V kraji u Teplé vyskočili v noci na 23.2. tři parašutisté a byla povolána mariánskolázeňská domobrana, jeden z nich být jí zadržen. Poplach 20:30 až 21 hod.
 • 26.2.1945 - Letecký poplach 20:30 až 12:45 hod.
 • 27.2.1945 - Letecký poplach 13:30 až 14:45 hod.
 • 28.2.1945 - Letecký poplach 11:45 až 12:10 hod. a 15:30 až 17 hod.
 • 1.3.1945 - Letecký poplach 12:10 až 12:40 hod. Mnoho povozů s utečenci projíždí městem.
 • 2.3.1945 - Ochlazení na -20C, lehké sněžení. - Letecký poplach 10 až 13:20 hod. a slyšet hučení letadel. Letecký poplach 21:30 až 21:55 hod.
 • 3.3.1945 - V noci sněžení. Včera se zřítil autobus s utečenci na svahu před domem WALDIDYLLE (Campanilla u Esplanade) – 2 mrtví. Před týdnem se přihodilo podobné neštěstí pod Esplanadem. Poplach od 10 do 11:05 hod. Noví utečenci všeho druhu přijíždějí s povozy a stojí před Novými lázněmi až dolů k hodinám. Na drahách je mnoho oken vlaků rozbito. Tramvaj vozí ceduli "Jen pro 45 osob." – Silnice a lesy znovu pokryty sněhem. Ochlazení na -20C a časté sněhové chumelenice.
 • 4.3.1945 - Neděle s jídlem z jednoho hrnce. Poplach v 10 hod.. – Řada kolon vozů z Vratislavi a Ohlau projíždí Mariánskými Lázněmi. Stojí obvykle na Kostelním náměstí nebo u Nových lázní. Letecký poplach 22 až 23 hod.
 • 5.3.1945 - Další sněžení. Letecký poplach 10:30 až 11:15 hod. Kolony projíždějí městem. Jedna velká kolona stojí mezi Novými lázněmi a hodinami.
 • 7.3.1945 - Letecký poplach 11:50 až 12:10 hod. Slunečno a tání. Tramvaj už nejezdí s přívěsem, protože motory jsou příliš slabé. V domě HAMBURG je kancelář "Kraft durch Freude" jako místo informací pro kolony utečenců. – 73. lístkové období a lístky musejí vystačit na 4 a 1/2 týdne. Chléb pro dospělé je krácen o 1000 g, tuk o 125 g, potraviny o 250 g, a taktéž pro mladistvé. Pro děti do 14 let je jen malé krácení potravin. Kuřácké lístky pro muže a pro ženy jsou přetištěny od 5.3. až 1.4.1945. Kolony nadále táhnou městem. Večer sněží a letecký poplach 22 až 22:30 hod.
 • 8.3.1945 - Hotel EGERLÄNDER je již týden prázdný. Od 18.3. zabavena škola SEVER (obecná i hlavní škola) pro uprchlíky z Východu. Střední škola má vyučování ve škole Hermann-Essera v čítárně městské obecní knihovny a v jedné třídě ve 2.patře. Vyučuje se jen některý den. Na dvoře hlavní školy si postavil jeden utečenec dřevěnou chýši.
 • 9.3.1945 - Letecký poplach 12:30 až 12:50 hod. Zastávka tramvaje před domem STEYER dostala jméno "Dr.Turba-Park". Elektriky jsou tak přeplněny, že lidé stojí i na stupátkách a drží se tyčí.
 • 10.3.1945 - V poledne projelo městem 20 nákladních aut Švýcarského Červeného kříže směrem na Karlovy Vary. Vezou milodary pro pány anglické zajatce. – Tání.
 • 11.3.1945 - Vzpomínka na hrdiny I. světové války v Háji hrdinů nad rekvizitárním domem (nad býv.děkanstvím) – účast strana, Hitlerjugend, wehrmacht, RAD.
 • 12.3.1945 - Letecký poplach 14:30 až 14:50 hod. Na nádraží v Chebu požadují zálohu na sklenici, vidličku, nůž a talíř 5 RM, protože by bylo jinak všechno rozkradeno. Byla zavedena tzv. samoobsluha.
 • 14.3.1945 - Předpoplach 2:30 až 2:45 hod. a 3:10 až 3:20 hod. Další letecký poplach 21:10 až 22:25 hod. Předpoplach (Voralarm) se nověji nazývá Malý poplach (Kleinalarm). Denně projíždějí kolony.
 • 15.3.1945 - Jarní počasí a letecké poplachy 13:20 až 14:20 hod. a 16:30 až 16:45 hod.
 • 16.3.1945 - Malý poplach 11:45 až 14:45 hod. S okamžitou platností zastaveno vydávání másla dospělým. – Nový letecký poplach 21:30 až 22:10 hod. a slyšet střelba. V okolních obcích jako je Raušenbach, Rájov, Mnichov, Chodová Planá vedle utečenců z Východu přenocují také angličtí, američtí a ruští vojenští zajatci ve velkých množstvích, ale jsou střeženi. Před dvěma týdny (kol 2.3.) táhly městem tři kolony židovských žen se střežením. //Údajně jeden pochod žen přespával na kolonádě.//
 • 19.3.1945 - Letecký poplach 11 až 15:25 hod. Letadla přeletěla město. Dopoledne procházeli městem angličtí, američtí a kanadští zajatci, kteří přišli od Sklářů přes Šenov a dále po Chebské směrem na Cheb. Mělo jich být 60 000 a přicházejí ze slezských zajateckých táborů.
 • 20.3.1945 - Letecký poplach 11:50 až 13:20 hod. V rohovém krámě v domě ALLIANCE je vydáváno prádlo utečencům. Tramvaj pobere jen 50 osob. Návaly lidí se však nezmenšily. Starosta požaduje, aby se spotřeba elektřiny krátila o 50 %.
 • 21.3.1945 - Letecký poplach 3:45 až 4:25 hod. a nový od 10 do 11:30 hod. Ulice Allegasse (Ibsenova) je už 14 dnů překopána a stále se hledá porucha vodovodního potrubí. Malý poplach 13:15 až 13.30 hod. Také do domu KYFFHÄUSER byla přemístěna část provozu továrny ISOFLEX.
 • 23.3.1945 - Letecký poplach 10:45 až 14 hod. a 14:30 až 15 hod.
 • 24.3.1945 - Letecký poplach 11:20 až 12:30 hod. a 12:45 až 13:30 hod.
 • 25.3.1945 - Letecký poplach 11:20 až 12:40 hod., malý poplach 16 až 16.50 hod. – Už osm dnů trvá nejkrásnější jarní počasí, sníh z ulic zmizel a místo toho jsou oblaka prachu, když projíždí auta nebo povozy. V kursále se koná přísaha mládeže Vůdci. – Dosud nejsou žádné cigarety, jen doutníky a cigaretový tabák, ale chybějí potřebné dutinky.
 • 26.3.1945 - Letecký poplach 10:20 až 13:15 hod. V hostincích je pivo už jen zřídka.
 • 28.3.1945 - Tramvaj smí vézt jen 60 osob, ale opět mívá někdy vlečný vůz.
 • 31.3.1945 - Malý letecký poplach 9:30 až 10:10 hod. – V Nových lázních byl zřízen lazaret RAD a vedoucím lékařem dr. HOCHSIEDER z Mariánských Lázní. – Také v lesích mizí zcela sníh. – Úřady se stěhují z jednoho domu do druhého, šušká se, že město má být vyhlášeno lazaretním a nemocničním městem. Musí prý však odtáhnout Vlasovci a podniky s válečnou výrobou (ISOFLEX). Vlasovci obývají domy LUCKER A WALDSCHLÖSSCHEN. Vlasovci se udánlivě zdráhají opustit město. Tyto pověsti se táhly až do 6.května, kdy přišli Američané..
 • 1.4.1945 - Nejprve malý, pak velký poplach 11:30 až 11:45 hod. a 2:10 až 3:15 hod. Velikonoce proběhly v klidu. Na ploché dráze je mnoho naslouchacích zařízení (Horchgreräte), která nejsou k potřebě. Kola byla sejmuta.
 • 2.4.1945 - Ve 2 hod. v noci zaveden letní čas a hodiny posunuty o hodinu dopředu. Kamenná zeď parku na Schillerově náměstí byla poškozena cizími dětmi. Letecký poplach 9:15 až 9:30 hod.
 • 3.4.1945 - Letecký poplach 11 až 12 hod.
 • 4.4.1945 - Letecký poplach 10 až 12 hod., malý poplach 15:30 až 16:45 hod. a znovu 22 až 23:15 hod. - Několikrát denně houkají sirény jako varovné znamení a lidé musí do krytů a sklepů.
 • 5.4.1945 - Velký letecký poplach 10:30 až 12:10 hod. 74.období potravinových lístků. od9. do 29.4.1945 Jsou jen troje potravinové lístky pro dospělé, pro děti do 6 let a pro mládež 6 až 18 let. Na lístcích je jen chléb, tuk a čerstvé mléko. Volné ústřižky mají čísla 1 až 55 a jsou prý jako rezerva (marmeláda, tuk). Pro mládež jsou ústřižky 1 až 65, pro děti jen chléb a 1/4 litru mléka denně, jinak ústřižky 1 až 55. Na lístcích chybí vydávané potraviny. Místo chleba je možno fasovat mouku. Není tam maso, poživatiny, sýr, cukr, tvaroh, které prý budou vydávány na určité ústřižky s určitými čísly. Také na chléb a tuk jsou čísla.
 • 6.4.1945 - Letecký poplach 10:00 až 13:30 hod.
 • 7.4.1945 - V noci na 7.3. od 1 do 1/2 5 h. vydatná kanonáda byla slyšet. Pravděpodobně šlo o vojenské cvičení střelby u Jedlové (Grafenwöhr)
 • 8.4.1945 - Malý poplach 9:30 až 10:20 hod., velký poplach 12:30 až 13:30 hod. Teplota +10C, přes den hezké počasí.
 • 9.4.1945 - Malý poplach 8:45 až 9:10 hod., plný poplach 9:45 až 10:30 hod., pak malý poplach 11:45 až 13:15 hod. V Chebu v sobotu velké škody na nádraží, hotelu WELZL a na akciovém pivovaru. Z Mariánských Lázní poslána technická výpomoc a hasičstvo. Začínají se v okolí budovat protitankové zátarasy a zákopy z Pozorky a na Kladské. Na práce jsou odvoláni pracovníci úřadů a škol.
 • 10.4.1945 - Letecký poplach trvá celý den.
 • 11.4.1945 - Dvakrát letecký poplach.
 • 12.4.1945 - Dvakrát letecký poplach. Vydávání kuřáckých lístků pro muže i pro ženy s platností od 9.4. do 6.5.1945. Na železničních mostech, u Velké Hleďsebe, u Drmoulu, u Rájova zřizovány protitankové zátarasy.
 • 13.4.1945 - Odpoledne dvakrát poplach. Nenechá se už časově zachytit, protože signály malého často střídají na velký a naopak, akutní poplach s dvojím houkáním, kdy mají občané ihned opustit ulice.
 • 14.4.1945 - Projíždějí v nepřetržitém sledu ve dne v noci od západu kolony aut s německými důstojníky, s wehrmachtem, s děvčaty a s různým materiálem směrem na Planou. Přes noc stojí vozidla v parku nebo na parkovištích. Mají poznávací značky WL,WH a UT. Střechy lazaretů a fasády v městě jsou pomalovány bílými pruhy s červeným křížem nebo častěji bílým kruhem a uvnitř červený čtyřúhelník. Na výlohách a roletách obchodů se objevily v noci podivné znaky. J.Neubauer se domnívá, že může jít o tzv. vlčí kotvy wervolfu. Letecký poplach 8:45 až 9:20 hod. a 16:20 až 17 hod. V úterý 17.4. bude zemský úřad uzavřen, protože úředníci budou pracovat na obranných valech. V divsadle se koná od 15 do 17 hod. představení, ale jen pro wehrmacht.
 • 15.4.1945 - Celodenní letecký poplach. V 16 hod. bylo bombardováno hloubkaři letiště, jeden hangár rozbořen a jeden barák zničen. Bylo několik mrtvých. Na nádraží zasažena lokomotiva a strojvůdce a topič zaplatili nálet životem. Zasažena byla i elektrárna u nádraží. Ačkoliv se traduje, že Mariánské Lázně ušly náletům, skutečností je, že přímo v ulicích města hloubkoví letci. Tito hloubkaři, zde nazývaní Jambos, ostřelovali, pronásledovali a zapalovali vojenská auta. Večer a v noci projížděla městem četná vojenská nákladní a osobní vozidla, vypadalo to,jako Fackelzug (Pochodňová kolona). – V divadle představení pro wehrmacht. Počasí trvale krásné. – 1.sbírka Červeného kříže.
 • 16.4.1945 - Poplach od 8 hod. a lidé sotva mohli nakoupit. Po krátké přestávce znovu znamení poplachu. Ve velkých množstvích projíždějí vojáci na nákladních autech i na kolech městem. Protiletadloví pomocníci z Aše pochodují pěšky a jsou to velice mladí hoši. Opačným směrem jdou městem kolony amerických a anglických zajatců. Proti nim táhnou ustupující vojáci na náklaďákách, na kolech i pěšky. Divoké zprávy se šíří městem. Je tu prý Hitler a jedná s francouzskou vládou na Golfhotelu. Podle jiné fámy má mít Hitler sídlo v zámku Boru u Tachova. Služba SD (tajná bezpečnostní služba) rychle vyjela z domu HEIMDALL u Lesního pramene (Pax) a opustila město stejně jako vojáci SS z výletní kavárny EGERLÄNDER. Také Vlasovci se prý chystají konečně k odjezdu. Vojáci, přidělení k sanitním oddílům a lékaři nosí na rukávě pásky s označením Červeného kříže, tedy už bez označení Německý Červený kříž. Mazaniny na výlohách, které se objevily ze soboty na neděli i na chodnících a ulicích jako vlčí udice a znamení werwolfů, byly malovány bílými barvami. Ještě v noci dala policie příkaz malby odstranit. Okresní velitel ani velitel ortsgrupy nedali žádný příkaz k tomuto malování, snad to byla iniciativa Hitlerjugend. Z výklad zmizely obrazy Vůdce. Od středy do neděle se konala v akci péče o wehrmacht divadelní představení.
 • 17.4.1945 - Poplach trvá od 4 hod. ráno a trvá bez přerušení celý den. Vyučování na školách je zcela zastaveno až na další. Nekonečné fronty mrznoucích lidí stojí před obchody s potravinami a před spořitelnou. Ani zemská rada nemá žádné peníze.
 • 18.4.1945 - Potraviny jsou vydány na tři týdny dopředu. Stále ještě nebylo rozhodnuto, zda budou Mariánské Lázně otevřeným městem. Denně jsou nálety hloubkařů a také nad krajinou nálety na rolníky na polích. Ráno v 6 hodin se mají sejít všichni práceschopní muži a ženy s nářadím na Stavebním dvoře, aby kopali kryty proti hloubkařům. Nepřišlo jich mnoho.
 • 19.4.1945 - Obchody s potravinami se otvírají v době 6-10 hod. a 16-20 hod. Jiné obchody jsou otevřeny 7-10 hod. a 16-20 hod. Kdo z nasazených dělníků by opustil své pracoviště, např. životně důležité podniky jako pekárny, hostince, bude zastřelen. To se týká především zahraničních dělníků, kteří chtějí utéci ze služby. Počasí je trvala krásné. Lidé se pramálo starají o to, je-li vyhlášen poplach. Když přelétávají nepřátelská letadla přes město, dívají se na ně kukátky na ulicích. Kolonáda je zbavena bednění a dělníci vynášejí z kolonády uložené lavice.
 • 20.4.1945 - Narozeniny Hitlera. Domy nejsou ověnčeny prapory a jen několik obchodů má ve výloze obraz Vůdce. Poplach se od 7:30 hod. střídá s odhoukáním. Hloubkařem byl rozstřílen před domem KORNBLUME vojenský automobil a na Šenově ostřelovány vozy. Byly pobořeny garáže Lappert. V noci živý provoz nákladních aut a pěšky pochodujících vojáků. Vlaky do Karlových Varů a Chebu byly zastaveny a do Plzně jel v noci jeden vlak.
 • 21.4.1945 - Františkovy Lázně mají prý být otevřeným městem, tj. bez obrany. Banky dávají jen omezeně 200 až 500 RM v kovových mincích, spořitelna jen 100 RM. Pokladna landsrátu (zemské rady) už nemá vůbec žádné peníze. – Hloubkaři začínají útočit od 7 hod. ráno a celý den trvá poplach. Šenov i nádraží znovu napadeny palubními zbraněmi a zápalnými střelami. V ohni střelby se ocitly garáže TSCHUSCHNER. Byly ostřelovány všechny volně stojící auta po ulicích. Mouka a kvasnice už nejsou k dostání nebo jen vzácně. Na dvoře domu Heimdall (Pax) stojí auto s nápisem "Létající stanný soud". Dům je zaplněn vysokými důstojníky. – Elektrická dráha je od 19 hod. zastavena. Stále častěji vypíná elektrárna elektrický proud. – Denně je slyšet dunění kanónů ze západu. Telefonické spojení s Chebem a Falknovem je přerušeno. – Vozy i jednotlivé oddíly vojáků, zčásti beze zbraní,m pochodují přes město směrem na Planou. Od 22:30 hod. není elektrický proud. – V noci další průchody vojsk. - Znovu a znovu se diskutuje o vyhlášení Mariánských Lázní lazaretním městem. Vojenské vedení je proti.
 • 22.4.1945 - Teplota po dešti poklesla na +40C, dopoledne je slyšet kanonádu od západu. Ani přes den nejde elektrický proud. Teprve v 6 hod. večer se v některých částech města rozsvítilo. Při úterním náletu hloubkařů byla poškozena část elektrárny. – Od včerejšího večera jsou Mariánské Lázně vyhlášeny jako l a z a r e t n í m ě s t o. Celý den se neobjevil žádný hloubkař. – Počasí bylo ovšem velmi špatné, bouřkové a deštivé se sněhovými přeháňkami. – Na příjezdech do města se objevily tabule LAZARETNÍ MĚSTO. PARKOVANÍ ZAKÁZÁNO. – Také dům STUTTGART byl rychle přeměněn v lazaret číslo IV., dosud ho měla berlínská nemocnice. Protože nejde rádio a čtyři dny nepřišly žádné noviny, je město odkázáno na různé pověsti.
 • 23.4.1945 - Hotel LESNÍ MLÝN se stal přijímacím místem pro vojáky. V noci byl v městě velmi rušný ruch pochodujících vojáků a vozidel. Večer v 8 hod. projížděly městem dva pancéřové vozy s křičícími a zpívajícími vojáky. Byla mezi nimi i děvčata. – Lázeňský ředitel SCHNEIDER byl pověřen starostou města, aby řídil ubytování pro projíždějící kolony. – Sněží a zůstává mokrý sníh. – Letecký poplach od 15 do 16 hod. – V pondělí byly beze zbytku rozdány z vojenských zásob v Hamrníkách kožichy a prádlo ze stavu armády. Obojí dostali nejen zdejší lidé. Lidé se o to přímo rvali. V pondělí a v úterý byly také rozdávány boty a zimní obuv, ovšem na odběrové poukazy. Fronty před obchody rostou a lidé musejí pobíhat od jednoho obchodu k druhému, aby sehnali nutné potraviny. Odpoledne sněhová vánice.
 • 24.4.1945 - Sangerberg má být opevněn a hájen. Tankové špice se blíží k Chebu a Tirschenreuthu. Letecký poplach 14-15 hod. a konec poplachu až 21:15 hod.
 • 25.4.1945 - Uplynulý týden projížděla bez přestání vozidla a vojska městem. – První poplach v 11:30 hod. a pak střídavě celý den. – Znamením napětí je, že kina jsou slabě navštívena, na jednom představení bylo jen 20 osob. – Vojenská auta se řítí velkou rychlostí městem. Jako by to bylo nezbytně nutné ? Mezitím pochoduje infanterie, často beze zbraní a opírající se jen o hole. Tabule LAZARETNÍ MĚSTO byly opět odstraněnyprý na příkaz vojska. Zranění vojáci, kteří však mohou chodit, byli posláni domů. – Župní velitel Konrád HENLEIN vydal přes noc provolání k mužům, ženám i mládeži bojovat do posledního dechu. Bylo vyvěšeno na domech. – Teplota poklesla na 8 až 100C. – Les v okolí je očišťován od keřů. Ze zásob skladů je rozdáváno prádlo. Také dům NIZZA se stal lazaretem.
 • 26.4.1945 - Od 8:45 hod. poplach a po celý den střídavě až do 19 hod., kdy byl ukončen. Studené ale krásné počasí. Dále pokračují průchody menších oddílů vojáků, ale jen málokteří mají zbraň. Vyšly noviny EGERER ZEITUNG s datem 25.4., ale jen jako nástěnné noviny v několika výlohách. A v domě BREGENZ u vydavatelství novin. Ke koupení nejsou. Je tu líčen boj o Berlín. Vyšel DIE ZEIT, ale žádné jiné noviny se neobjevují. – Domobrana držela noční hlídky po dvou mužích u protitankových zátarasů – zejména u domu WALDFRIEDEN. – Jednotlivé kandelábry městského osvětlení jsou poškozeny bláznivou jízdou aut. Například před hotelem ERWIN jsou poškozeny také čtyři výkladní skříně.
 • 27.4.1945 - Pokračuje rozdělování armádních zásob. Košile, pláště a blůzy jsou bez výběru brány lidmi. Ve městě nyní chodí mnoho lidí v kožiších, na které dříve ani nepomysleli. Naši vojáci museli být v zimě v jednoduchých kabátcích a přitom byli ještě zranění. Včera p a d l C h e b. Večer v 21 h. bylo slyšet střelbu ve směru od Závišína. Byla ostřelována také kavárna FORSTWARTE. V noci pokračoval průchod vojsk ale trval i ve dne. Auto za autem. Bez konce. Počasí deštivé. Vyvěšeny stále noviny z 25.4. Poplach od 15 do 17 hod. První bouřka v 21 hod.
 • 28.4.1945 - Průjezdy auty pokračují ve dne v noci a také jedou tanky TIGER a PANTHER. Od Chebu je stále slyšet střelbu. Zdá se, že se tam ještě bojuje. Dům ANKER byl obsazen rezervním obranným oddělením IV., ale bydlejí tam i jiní lidé. – Dnes poprvé vyšly Marienbader Kriegszeitung, které mají vycházet každé úterý, čtvrtek a sobotu. Vydává je okresní vedení, redaktor Max Höhne. TEPELSKÝ DůM byl převeden k lazaretům a hostinec v něm zrušen. – Dva tramvajové vozy stojí na kolejích – jeden u zastávky Město a druhý trochu níže u dětského hřiště, protože nejezdí. – Privátně je povoleno svítit 25 W žárovkou tři hodiny denně. – Včera byly rozdávány v hotelu RAUSCHER vojenské pláště a blůzy. – Celý den bylo slyšet střelbu od Dolního Žandova. Večer se objevila na západě veliká záře jako od požáru.
 • 29.4.1945 - Náhle tichnou průchody městem. Ve srovnání s předchozími dny je klid. Poplach v 16 až 17:30 hod. Ráno lehké sněžení a pak vyjasnění. Také v neděli pokračovalo rozdávání oděvů. Reiter v domě EICHE, Zuber na MIRAMONTE a Fritsch v ALLIANCE. Na kolonádě stojí auta Červeného kříže. Dům WINDIRSCH se stal rezervním lazaretem. – Protitankové zátarasy jsou na Staré a Nové karlovarské silnici, kde se tyto stýkají, pod Závišínským rybníkem. – V 19 hod. ohromná rána, když byly vyhozeny do vzduchu benzinové nádrže na letišti ve Sklářích.
 • 30.4.1945 - Byly bombardovány Úšovice u ploché dráhy a poškozeno tu více domů. Shozené bomby a zápalné kanystry patřily zde rozmístěným radarům na dvoukolákách. Lidé z okolních vesnic (Tři Sekery, Valy) přicházejí do města na nákup a shánějí potraviny. Poplach 8:30 až 9:30 a 15 až 17:10 hod. Ráno a po celý den je slyšet dělostřelbu. Sněhová vánice. Tachov prý byl zapálen, jako jedna z více pověstí. – Kavárna BELLEVUE se otevírá.
 • 1.5.1945 - Prvomájový den a domy nejsou ozdobeny prapory. Obchody jsou otevřeny, ale jsou prázdné. Banky a spořitelny jsou zavřeny. Městské úřady prý úřadují. Je slyšet dělostřelbu. Prý se bojuje na Dyleni. V lesích a na střechách leží sníh, který napadl přes noc. Je jen +50C,. Oznámeno, že 74.období potravinových lístků platí i pro 75.období. Ústřižky s čísly budou použity podle dodávky zboží. Musí se čekat, jak se to osvědčí. Kupcům se tímto dává velká důvěra. Lidé stojí fronty od 4 hod. ráno před obchody, ale zpravidla nedostanou nic. Není maso, máslo, mouka. Na krámech visí nápisy "Vyprodáno". Nikdo netuší, kdy něco přijde. Po marném čekání jdou lidé domů. Z vesnic přicházejí lidé nakoupit potraviny. Marně. Naproti tomu pokračuje rozdávání oděvního zboží, kalhot, plavek apod. Rozdává se náhodně, někdo dostane více kusů stejného zboží, jiný vůbec nic. Chybí tu spravedlivý způsob rozdělování zboží. Ale žádný letecký poplach!
 • 2.5. 1945 - Shromaždiště pro zraněné je určeno ve škole Hermann-Esser (Hotelová škola čp.449). Místní velitelství obrany je v domě Bílý Kříž (Mars čp.166). Dům LUTHER se stal lazaretem. Na křižovatkách u hodin, u Terstu a před domem Bílý Kříž stojí strážní vojenské hlídky. Rozdělování ve vojenských skladech pokračuje. Některé obchody mají pořád ceduli VYPRODÁNO. Kina nehrají, poněvadž nepřišly žádné filmy. Přichází zpráva, že Adolf Hitler, Vůdce a říšský kancléř, je mrtev. Na veřejných budovách jsou vyvěšeny prapory na půl žerdě, v obchodech jsou vystaveny obrazy Vůdce. Odpoledne obchody zavřeny. Chladno, a stále žádný letecký poplach.
 • 3. 5.1945 - Prohlášení župního velitele Konráda Henleina z Kladské, že Vůdce zemřel hrdinskou smrtí a že je přesto nutno dál bojovat. Vyhlásil, že i Mariánské Lázně se budou bránit do posledního muže. V noci jinovatka. Nevyplácejí se na poště ani na finančním úřadě žádné renty ani důchody, protože úřady nemají peníze. Do vily Luginsland (Lil) bylo umístěno vojenské komando. Před domem stojí auta Červeného kříže. Letecký poplach 22:30 až 23 hod.
 • 4. 5.1945 - Pátek - v noci až do rána bylo slyšet silnou střelbu od 6 hod. ze směrů Drmoul, Tři Sekery. Okna se třásla. Poplach nepřetržitě od 8 do 19:15 h. Hotel PRIMAVERA (čp. 207) prý zakoupil jakýsi Josef Paul, hoteliér z Karlových Varů za 100 864 RM. K prodeji je i dům LOCARNO (dříve Stark, čp.213) za 87 000 RM (oba domy v dn.Třebízského ulici). Stále nejasné, zda budou Mariánské Lázně "otevřeným městem" nebo ne ? Vojenské kruhy prosazují obranu.
 • 5.5.1945 - Celou sobotu zněla dělostřelba, tu silněji tu slaběji, podobně jako předchozí noc. V poledne zazněla silná exploze - byly vyhozeny do povětří nádrže pohonných hmot na letišti ve Sklářích. - Chodová Planá a Planá prý obsazeny Američany. Deštivo. Dům LOHENGRIN předán pro berlínskou nemocnici. Villa RHEINGOLD určena pro zraněné SS. Na kolonádu byly dány v pořádku lavice.
 • 6.5.1945 - Neděle - pozorováno z rohového okna domu Fortuna (vedle hotelu Evropa): "V 10:40 hod. projíždějí první americké tanky (Raupenpanzer) po hlavní třídě až k domu Westend (čp.342 v Třebízského ulici) a zase zpět s vojáky, sedícími na nich. Americká infanterie (pěchota), obsazuje ulice a náměstí. Jsou ozbrojeni strojními puškami. Lidé musejí opustit ulice. Jen sestry Červeného kříže smějí přejít ulici. Vojáci si sedají před domy a pojídají konzervy. - Také ze směru od Kynžvartu přijíždějí auta s vojáky. Mladí silní lidé, středně velcí, oholení nebo s krátkými knírky. Asi po hodině zůstávají na rozích ulic pouze hlídky. Ostatní táhnou ke kolonádě a na Goethovo náměstí. Ulice jsou okamžitě pokryty papíry, krabicemi a roztrhanými obaly. Jeden oddíl německých vojáků, beze zbraní, je zadržen a odváděn dál. - U jiného oddílu německých vojáků s bílým praporem, zčásti poraněných, nesl jeden pušku. Byla mu okamžitě odňata a před domem EGERLÄNDER (Opera) hlaveň ohnuta a závěr roztříštěn. Mnoho vojáků se shromáždilo před hotelem Corso. Vojáci vcházejí do jednotlivých domů a ptají se po zbraních., ale pak táhnou dál, aniž by domy prohlíželi. Občas je slyšet z dálky dělostřelbu, zdá se, že se v některých místech ještě bojuje. Američtí vojáci jsou ověšeni různými zbraněmi. Jeden má nůž ve šněrovací botě pod krátkými kamašemi, podešve bot mají z gumy. Na mnoha místech lidé hovoří s Američany a také němečtí vojáci. - Ve 13 hod. už není vidět jediného Američana v horní části města. Přestává pršet, vyjasňuje se, ale odpoledne znovu prší. Bylo oznámeno, že pětiminutová siréna ohlásí příchod tankových špicí. Ale žádné znamení sirény se neozvalo. S příchodem Američanů tedy definitivně rozhodnuto, že Mariánské Lázně jsou otevřeným městem, což se prý rozhodlo už včera. - Civilisté se mohou pohybovat v době 8-10 a 16-18 hodin po ulicích, zdravotní sestry s průkazem od 7 do 19 hodin. Sdělil to starosta městskými ampliony (jsou u Terstu, na kolonádě a u elektrických hodin před Nizzou). Mlýn (Cristal) je obsazen Američany stejně jako hotel New-York (Polonia). Jinak projíždějí auta s vojáky po městě. Hlavní třída byla do 18 hod. hustě zalidněna a také z venkova přišli lidé, aby viděli Američany a obsazení města. - Radnice je obsazena Američany. Zahraniční dělníci nosí na pravé paži kokardy ve svých národních barvách. -Američané táhnou směrem na Teplou. Také nemocnice jsou prohledávány. Z jednotlivých domů při vjezdu do města proti hotelu Emma a proti městskému zahradnictví jsou vyvěšeny bílé prapory. Je vidět hodně sanitárních vojáků, kteří mají na helmě vpředu, vzadu, vlevo i vpravo červený kříž na bílém pruhu. A také na levé paži. Tak chodí mnoho lidí s označením Červeného kříže, který u nich předtím nikdo nikdy neviděl."
 • 7. 5.1945 - Před hotelem GERMANIA (čp.69 Praha) leží od včerejška v kamenném žlebu čtyři pancéřové pěsti, které tu nechali uprchlíci z tohoto hotelu. Do Domu strany NSDAP (býv.VÚB v Ruské ul.) vniklo mnoho lidí a rozebrali různé papíry. Naproti v tiskárně se rozdávají různé látky. - Pošta je uzavřena a střežena. Jinak se provoz uklidňuje. Na ulicích je vidět málo Američanů. Ruští zajatci chodí volně po ulicích a také jiní vězňové. Starosta dr.Manner má předat svůj úřad, ale dosud neví komu. - Mnoho malých čtyřsedadlových aut s přívěsy projíždí městem. Zdá se, že Američané nevyřizují nic pěšky. Většina aut má anténu. V uzavírací době od 10 do 16 hod. jsou na ulicích pouze sestry Červeného kříže a několik zvědavců. - Ve 14 hod. přišly nové trupy Američanů, umísťují se v parcích a čekají na ubytování. Nad hotelem WEIMAR (Kavkaz) vlaje americká vlajka. Byly zabaveny hotely GERMANIA (Praha), KÖNIGSVILLA (čp.133), BÍLÝ KŘÍŽ (Mars), WESTEND (čp.342 v Třebízského ul.), WALDSCHLÖSSCHEN (čp.107 vedle divadla, Koševoj). Z vily GUT (čp.280 Lincoln) a z ostatních domů se musely partaje vystěhovat během dvou hodin. Také ve vilkové čtvrti ANKER (vilková čtvrť pod ČSAD) je obsazeno mnoho domů. Obchody dostaly tabulky "OFF LIMITS". Na lazaretech a nemocnicích jsou nápisy "KEEP OUT - cizincům a utečencům vstup zakázán." Městem byla položena telefonní vedení, jednoduše na chodnících. Jen vysilač Praha může být považován za německý vysilač, ale ten vysílá česky, protože v Praze vznikly nepokoje. Noviny s výjimkou "Marienbader Kriegszeitung" nevycházejí, takže je obyvatelstvo odkázáno na různé pověsti. Postávání před mlékárnami a obchody podporuje vznik a šíření pověstí. Je vidět obyvatele s vozíky všeho druhu, jak odvážejí svoje svršky. Děkan Adolf Pöller byl předvolán na místní velitelství.
 • 8. 5.1945 - Byly zabaveny další domy: Heimdall (Pax), Kornblume, Windsor (Ostrava), Turba (knihovna), Continental (Slovanský dům), Villa Frank (Optika). Od Nizzy k Mlýnu stojí americké vozy a děla v parku, a také tam, kde stávala synagoga. Vojáci si čistí zbraně. Ruch je na ulicích. Zástupy lidí před obchody. Připevněny tabulky: "Rabování bude trestáno smrtí." - anglicky, německy, francouzsky, polsky, česky a italsky. Podpis: A M G. Od včerejška od 14 hod. je prý klid zbraní, ale jen proti Angličanům a Američanům. Američané vysvětlují, že město prý osvobodili pro Rusy. Obyvatelé lazaretů jsou považováni za zajatce a nesmějí domy opouštět. Před lazaraty stojí hlídky. Dr. Manner má opět převzít úřad starosty, když úřední ředitel, krajský rada Klement toto místo odmítl. - Ulice Alleegasse před domem Columbus je ještě rozkopána. Včera odjel autobus s francouzskými dělníky, dnes odjel autobus s nápisem HOLLAND. Byly zabaveny domy Lübeck (čp.147), Herbert a v domě Linz (vše v Lidické ulici) je kuchyně. - Také Lesní mlýn je obsazen. Od zítřka je dovoleno vycházení od 7 do 19 hod. Každý německý voják se musí hlásit. Opilost se trestá, a zdá se že několik německých děvčat bylo opito od amerických vojáků. - V době omezení jsou ulice kontrolovány vojáky. Počasí je slunečné a teplé. V mnoha zabavených domech jsou obsazeny i byty majitelů domů, např. ve Windsoru a Heimdallu."
 • 9.5.1945 - V 9:30 hod. opouští největší část amerických sil město i s vozy a se zbraněmi, směrem na jih, pravděpodobně na Plzeň. Na místě zůstaly strážní hlídky. Lidé se derou na radnici, aby získali pasy k odcestování. Včera ve 14 hod. na Goethově náměstí byla přečtena americkým vojákům řeč Winstona Churchilla a vyhlášen klid zbraní a také mír s Rusy. Zprávy pro obyvatelstvo jsou dosud jen přes ampliony, a to denně v 17 h. V Praze byla znovu vyhlášena Československá republika a Rudé armádě vysloveny díky za osvobození od německé tyranie (rádio v 10 h.). Ostré slunce, horko. Na Egerländeru (dn.Monty) je lazaret. Přijely nové americké jednotky a také bydlí v hotelu GERMANIA. V ulicích jsou občané s bílou páskou na ruce a s nápisem HILFSPOLIZIST německy a anglicky a podpisy AMG. – Byly spatřeny dva ruské vozy s důstojníky. – Divadlo bylo vyklizeno sa jen přes noc bylo obsazeno několika vojáky.
 • 10.5.1945 - Dalekohledy a fotoaparáty jakož i zbraně se odevzdávají na radnici v místnosti čís. 20. Na nárožích je vyvěšena proklamace čís. I. Eisenhower je vrchním velitelem v obsazených zemích a k tomu patří také Československo. Občané jsou vyzváni zachovat klid a plnit své povinnosti až do jmenováni nové vlády. Provolání jsou vytištěna nejprve v anglickém jazyce, později i v českém. 17 těžkých tanků zaparkovalo v aleji u Lesního pramene u domu PALLADIO. Také kavárna BELLEVUE je obsazena americkými vojáky a rovněž ŚÍPKOVÁ RŮŽENKA.
 • V 17 hodin oznámil rozhlas, aby všichni Čechoslováci nosili kokardu nebo trikoloru v československých barvách. Zatemnění je zrušeno. Uzavírací hodina je 19 hod. Zítra se mají dostavit v 8 hod. všichni práceschopní muži mezi 20 až 60 lety s lopatami a sekerami do Stavebního dvora. – Budou vydány nové kuřácké karty. Nouzoví kuřáci: lístky pro okres Mariánských Lázních platí od 7.5. do 3.6.1945. V domě PETERSBURG zasedá smíšena komise V důsledku rychlé jízdy zvláště pásových tanků byly ulice silně poškozeny. Na mnoha místech je asfalt vydrolen až na kameny. V 15 hodin: Dalekohledy, fotoaparáty a polní nože není už nutno odevzdávat, jen pušky, šavle, dýky a pistole. – Krásné teplé počasí. – Hlídání v ulicích bylo uvolněno. – Mnoho nákladních aut s vojáky a civilním obyvatelstvem opouští město.
 • 11.5.1945 - 10 hodin: Mnohé vozy s německými vojáky opouštějí hotel KLINGER a vyjíždějí z Mariánských Lázní směrem na jih. Loučení se zdravotními sestrami a přítelkyněmi. Městem projelo auto s československými vlajkami a s rudou sovětskou hvězdou. – Asi 900 osob bylo uvězněno za překročení uzavírací hodiny. – V parcích a na trávnících leží lidé a děti a opalují se, zvláště pak na Schillerově náměstí s kašnou vzniklo jakési dětské hřiště. Trávníky a lavice jsou poškozovány.
 • 12.5.1945 - Kavárna WALDFRIEDEN byla zabavena a majitelé se musí někam přestěhovat. Vyhlášen nový čas vycházení od 5 do 21 hodin. Všichni němečtí vojáci se musejí hlásit, i ti, kteří byli od 6.6.1944 propuštěni. – Kolem 13:30 hod. táhnou po hlavní třídě velké oddíly německých vojáků. – Večer v 18 hod. deset nákladních vozů s německými vojáky odjelo směrem na Závišín. Před domem WEIMAR jsou zaparkovány tanky jako vozová hradba. – V městském rybníčku u Tepelského domu se koupají děti. Na trávnících se bílí prádlo. – Přes obchod Kraft durch Freude v domě HAMBURG je nahoře nataženo červené vlajkové plátno. Rusové mají být už v Karlových Varech. – V hotelu GERMANIA jsou od včerejška americké branné pomocnice (ženy z wehrmachtu ?).
 • 13.5.1945 - Ve výloze domu HAMBURG se nachází také československá vlajka. Je tu zřízena kancelář. – Počasí trvale pěkné a teplé, ale o to více prachu. – Při pohřbívání mrtvých je stále těžší obdržet rakev. Mrtví jsou často baleni jen do plátna a na hřbitov odvezeni na vozíku ručně tlačeném. – Městem trvale projíždějí americké vozy s vojáky. Americké sanitní vozy převážejí také německé zraněné. V obchodech platí američtí vojáci spojeneckými bankovkami, malými říšskými markami, rok vydání 1944, kurs neznámý. – Odpoledne bylo uspořádáno pro americké vojáky kino, pak divadlo a pak zase kino. Hotel ROYAL jako dosavadní pobočka mariánskolázeňské nemocnice byl převzat americkými oddíly stejně jako dům DRESDEN.
 • 14.5.1945 - V československé kanceláři v domě HAMBURG je vyvěšeno, že dnes v 9 hodin se konají volby do československého národního výboru.- V noci prudká bouřka, za dne slunečno a horko. Dřívější okresní velitel strany AMREICH se zastřelil poblíž ČERVENÉ KARKULKY. V lesích okolo Mariánských Lázní probíhají americká pátrání stejně jako v městě. Na radnici visí veliká americká vlajka, na hotelu WEIMAR malá. – Na kolonádě je vysílán přenos pražského rozhlasu. – Mariánskolázeňští policisté konají službu jen v civilu, neozbrojeni a s bílou páskou na rukávu. Také na ulici jsou lidé kontrolováni. Ještě stále nevyšly žádné noviny (pozn.red. nevyšly už nikdy). Jen Američané tu mají své noviny.
 • 15.5.1945 - Městem jsou stále převáděni němečtí zajatci. Americké oddíly přicházejí a odcházejí. – Večer divadlo pro Američany. – Americké vojsko se stravuje ze svých zásob. Není znám případ, že by v městě něco nakupovali. – Několik zatčení vedoucí politických představitelů města. Někteří z nich byli znovu propuštěni.
 • 16.5.1945 - Divadlo nese na červené tabuli nápis THEATTRE. Američané zabavili vilu LUGINSLAND. V krámech je k dostání chléb a pečivo, ale přirozeně že jen na lístky. Chybějí především brambory. – Odpoledne i večer hraje divadlo a po něm kino pro Američany., kteří přicházejí do divadla ozbrojeni, někteří s puškou a především sem jezdí jen auty. Počasí je slunečné a teplé.
 • 17.5.1945 - Je vyvěšena vyhláška: hranice Československa jsou totožné jako před rokem 1938. Všichni příslušníci armády se mají hlásit do 18. května. Dále se musí přihlásit všichni, kteří byli členy NSDAP, SS nebo SA do 24. května. Všechny zbraně se musejí bezpodmínečně ode-vzdat. Na radnici visí americká a československá vlajka. – Dům Strany (Haus der Partei), bývalý hotel CASINO, je nyní obsazen Američany. Americká auta Červeného kříže převážejí i nemocní civilisty do nemocnic. – Odpoledne a večer kinopředstavení v divadle pro americké vojáky. – Starosta dr.Manner byl odvezen do Konstantinových Lázní. Úřad dočasně vede dr.Herzig do doby než bude jmenován nový starosta. Stále žádný výdej dalších potravinových lístků. Počasí slunečné a teplé, částečně oblačno, večer trochu deště. Pancéřové zátarasy při vjezdech do města byly už před několika dny odstraněny. Dům NOTRE DAME je mateřská školka. Nemocnice dostaly koks k topení.
 • 19.5.1945 - Před radnicí stojí stráž československé armády. Je tu také policejní česká správa. Dům WINDSOR byl obsazen pro českou správu. Na Den Matek byly vypleněny záhony v parcích. Je vidět stále častěji auta s československými vlaj-kami. Mezi Američany je také vidět několik černochů, ale ve městě se málo ukazují. Odpoledne přišla silná bouře, ale trvala jen krátký čas.
 • 20.5.1945 - Vyhláška: Kdo poškodí nebo zničí americké vojenské telefonní zařízení, bude zastřelen. – Přijelo mnoho československých policistů. Také počet československých vojáků se rozmnožil a nosí na levé paži pásku s nápisem RG (= Revoluční garda). – Část amerických oddílů opustila město. V lese nad HEIMDALL (Pax) stojí dosud americké tanky. – Autoopravna naproti domu BÍLÝ KŘÍŽ (Mars) byla zrušena. – Finanční úřad a soud převzala československá správa. – Počasí se vzhledem k dešti ochladilo. – Českoslovenští vojáci nosí khaki-kalhoty, zelenavé blůzy, khaki-čepice, červený nákrčník a pušku.
 • 21.5.1945 - V kursále jsou Američané zčásti černoši. – Na staré kolonádě proti meteorologickému domečku stojí americká auta a opravna aut. 22.5.1945 - Američtí vojáci stále přicházejí a odcházejí.
 • 23.5.1945 - Vyhláška nového starosty TESAŘE, že se musí šetřit vodou a světlem a přestupky za neplnění budou trestány. Pokračuje živý autoprovoz. – Po dvou dnech dešťů a ochlazení se znovu vyjasňuje.
 • 24.5.1945 - Na domech MOZART a KONTINENTAL jsou nové tabulky v češtině, němčině a angličtině: "Majetek československého státu. Poškozování zakázáno." Hotel RAUSCHER nyní tvoří kasárna českého vojska. – Chladno a studeno. – Před domem ARCO (čp.278) je parkoviště četných amerických aut. Na ulicích je vidět české oddíly se sovětskou hvězdou na helmách a na blůzách. Zelené uniformy. – V Úšovicích museli všichni obyvatelé do 4 hodin odevzdat na obecním úřadě všechny věci, které dostali od vojska nebo od utečenců. V ulicích americké a čsl. hlídky. - V parku před školou Hermann-Essera (čp.449) jsou četná auta Červeného kříže.
 • 25.5.1945 - 76.období potravinových lístků mělo být provedeno, ale bylo okresním úřadem zastaveno. Kuřivo se vydává jen Čechoslovákům. Národní výbor byl přeložen z domu HAMBURG do BÍLÉHO KŘÍŽE. Dům WINTERLING byl zabaven českou policií.
 • 26.5.1945 - Všichni obyvatelé Mariánských Lázní a také cizinci od 16 do 60 let se musí ohlásit u pracovního úřadu od pondělka 28.5. do pátku 1.6.1945 dopoledne od 8 do 12 h. Jinak nedostanou žádné potravinové lístky. Všechny rybářské potřeby je nutno odevzdat do neděle 27.5 proti potvrzení na radnici. Toto vyhlášeno v rozhlase česky, anglicky a německy. Na nové kolonádě bylo vyklizeno skladiště zboží pro potřebu Američanů. Šlo o vojenské předměty. Lavičky nejsou ani v parcích ani na lesních cestách. Je obava, aby nebyly použity jako palivo. – Minerální prameny již nesou nápisy v české, anglické a německé řeči "Majetek českého státu". Američané platí také německými penězi. – Kavárna FORSTWARTE byla uvolněna vojáky.
 • 27.5.1945 - Američané, kteří dosud chodili v helmách a s puškami, mají nyní čepice a nemají už zbraň. Hotely EVROPA, NEW YORK, HAMBURG, MAXHOF byly zabaveny Američany. Dosavadní obyvatelé se museli vystěhovat. V hotelu CASINO jsou nyní české oddíly se sovětskou hvězdou. – V městském divadle byla od 19 do 20 hodin oslava prezidenta dr. Eduarda BENEŠE. Nadále nevycházejí žádné noviny, nejsou dopisy a rádio přináší nejasné zprávy. V hotelu HABERMANN a v lahůdkářství KURZWEUL, ZLATÝ OREL byly Američany zabaveny velká zásoby vína, ale také zaplaceny. V domě HEMBURG je nadále česká kancelář s nápisem "Česká služba".
 • 28.5.1945 - Dvěma autobusy přijelo české četnictvo. Američané zabavili dům BELLARIA a PRAGER HAUS (čp.19).
 • 29.5.1945 - Vydány na 76.období potravinové lístky. Jsou s červeným přetiskem "75." Množství je děleno stejně jako předchozí v žluté barvě: 40 ústřižků pro tuk, 30 pro chleba vlevo a vpravo čísla do 60. Platí od 30.4. do 27.5., ale jen jeden týden. Mléko odstředěné i plnotučné s čísly 75-87. Lístky jsou pro děti, mladistvé a dospělé.
 • 30.5.1945 - České trupy opustily hotel CASINO a znovu se sem vrátili Američané. Hamburg slouží jako lazaret, MAXHOF je pro RAD, která byla vystěhována z Nových lázní. Tam jsou nyní Američané. – Večer silná bouře a silný déšť. Golfové hřiště muselo být upraveno sedláky ze Závišína a Rájova pro Američany ke golfu a také pláž koupaliště LIDO se urychleně upravuje, - Na místo starosty dr. Mannera nastoupila tzv. Místní správní komise, v níž je starosta, tři členové a má se dále rozšířit.

Tímto zápisem končí VÁLEČNÁ KRONIKA Mariánských Lázní, kterou psal profesor Wenzel LERCHL z domu Fortuna (vedle hotelu EVROPA).

 

Farní kronika Mariánských Lázní 1945

Také farní mariánskolázeňská kronika popisovala průběh posledních měsíců světové války. Z ní vybíráme:

 

"8.května 1944 bylo otevřeno nové oddělení hřbitova - Berlínský hřbitov – pro zemřelé v odděleních berlínského hřbitova v městě. V únoru a březnu 1945, během největších mrazů, rostl proud utečenců z Východu přes střední Německo do Mariánských Lázní. V našem kraji přijíždělo nejvíce ze Slezska a velmi utrpěli dopravou a mrazy. Všechno obyvatelné bylo pro ně uvolněno. Také děkanství se přemístilo - do bytu inspektora pramenů Honhäusera., které se přestěhoval do červeného salonku. Každý duchovní smí mít jen jednu místnost. Až do konce dubna bylo mnoho leteckých poplachů. 15.dubna při náletu zemřeli dva železničáři při bombardování u nádraží a 8 osob na letišti. Právě zde, na nádraží a na letišti trpělo město nejvíce. Při jiném leteckém útoku zahynuli 4 letci a byli pohřbeni na hřbitově. 28.dubna se vrátil převor Lenz a farář Pichl z koncentračního tábora v Dachau. Pan farář Uhlík ze Tři Seker bohužel zemřel 1.března 1945 v Dachau na skvrnitý tyf. V sobotu 21.dubna 1945 musel farář Raymund Klofat připravit na smrt tři německé vojáky, které odsoudil stanný sodu k trestu smrti jako zběhy. Trest smrti zastřelením byl vykonán poblíž střelnice na tenisovém hřišti.

Když se přiblížila fronta, koncem dubna přichází do města vojenský lazaret a válečný farář dr. Bertram a zůstal až do konce července. - Počet mrtvých stoupal v lazaretech natolik, že bylo nutno přikročit k hromadným hrobům se 4-5 mrtvými do jednoho hrobu. Rovněž tak tomu bylo na berlínském hřbitově.

Vzrušení a nervozita v městě stoupaly každým dnem koncem dubna, když se blížila fronta a od Chebu a Plané bylo slyšet silná kanonáda. Velitelé NSDAP pálili akta a spisy a pak mizeli v dáli. V neděli 6. května za mše svaté vstoupili Američané do města. Tím povolilo napětí a velký strach, že sem vstoupí ruská vojska. Nějaký čas byl zákaz vycházení. Všeobecnou kapitulací německého wehrmachtu skončila druhá světová válka a s ní i historická perioda Mariánských Lázní od 3.10.1938 do 6.5.1945.

Koncem května se vrátil vedoucí sboru Knauschner z fronty a převzal 1.6. církevní sbor. Přišli i američtí vojenští knězů a sloužili mše pro Američany v neděli odp. v 16 h. a dopoledne v 11:15 h.

Okresní velitel Fritz AMREICH se zastřelil poblíž Panoramy a knihkupec Max Höhne se oběsil kdesi na Tepelsku, byl to vicestarosta a nejvyšší funkcionář SD (Sicherheitsdient - tajné služby) v Mariánských Lázních. Patřil pod gestapo v Karlových Varech, kde Lem, Jähn a Pöhner bývali postrachem klášterů a duchovních. Mnoho vysokých funkcionářů strany a státu bylo Američany zatčeno a odvezeno. Později prováděly zatýkání stranických funkcionářů ještě československé úřady."

Zkratky v Lerchlově válečné kronice:

 • SS = Schutz-Staffeln ( = ochranné oddíly) - úkolem přísně vybíraných členů bylo "chránit Vůdce a zajišťovat nacionálně socialistickou Říši zevnitř"; stejnokroje byly černé s označením SS nebo s umrlčí hlavou. Lomené SS byly převzaty z runového písma, kde S=Sig (čti zik),
 • SA = Sturm-Abteilungen (= úderné oddíly) byly nejstarší složky strany NSDAP; šlo o dobrovolné politické vojsko s hnědou uniformou a s hnědou čapkou a s vysokými botami
 • Pg = Parteigenosse (= stranický soudruh), Pgn = Parteigenossin (=stranická soudružka) - tak se navzájem oslovovali členové strany NSDAP
 • Vg = Volksgenosse či Stammgenosse ( = soukmenovec, člen německého národa)
 • Vgn = Volksgenossin či Stammgenossin (= soukmenovkyně, členka německého národa)
 • NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (= Národně socialistická německá dělnická strana). Dělila se do žup (Gau=župa, Gauleiter= župní velitel), župy se dělily do krajů (Kreis=kraj, Kreisleiter =krajský velitel), kraje se dělily podle obcí (Ortsgruppen=místní skupiny, Ortsgruppenleiter = velitel místní skupi-ny NSDAP), ty se dělily na buňky (Zellen,vedoucí Zellenleiter) a nejníže byly skupinky či bloky (Block, vedoucí Blockleiter)
 • WHW = Winter-Hilfe-Werk ( = Dílo zimní pomoci) čili WH = Winterhilfe ( = Zimní pomoc), též KWHW
 • HJ = Hitlerjugend (= Hitlerova mládež) - nad 14 let
 • RAD = Reichsarbeitsdienst (= Říšská pracovní služba), organizace pro mládež
 • DRK = Deutsches Rotes Kreuz (= Německý Červený kříž)
 • DJ = Deutsches Jungvolk (= Německý dorost), organizace pod HJ pro chlapce od 10 do 14 let s vlastní uniformou, stejnými pravidly jako v HJ, kde bylo organizováno 95 % i více chlapců
 • BDM = Bund der deutschen Mädchen ( = Svaz německých dívek)
 • DAF = Deutsche Arbeitsfront (= Německá pracovní fronta), vytvořená při NSDAP jako svaz "s cílem zajišťování sociální míru ve společnosti". Byl to svaz zaměstnavatelů-podnikatelů a dělníků a zaměstnanců dohromady.
 • NS-KdF = Gemeinschaft Kraft durch Freude (=Národně socialistická organizace "Síla z radosti"), založená při NSDAP jako podřízená organizace; za protektorátu se překládalo jako "Radost k síle" a obdobná česká protektorátní organizace se nazývala "Radost ze života".
 • NSF = Nationalsozialistische Frauenschaft (= Národně socialistický ženský spolek), organizace při NSDAP
 • NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (= Národně socialistická lidová péče, resp. sociální péče), založená při NSDAP a straně podřízená jako všechny organizace
 • NSLB = Nationalsozialisticher Lehrerbund (= Národně socialistický učitelský svaz), organizace NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol
 • NSFK = Nationalsozialistische Fliegerkorps (= spolek Národně socialistický letecký sbor), založena 1933 jako organizace NSDAP pro letecký sport na místo zakázaného Německého svazu leteckého sportu
 • NSRKB = National Sozialistische Reichskriegerbund (= Národně socialistický svaz říšských válečníků), organizace při NSDAP
 • NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (= Národně socialistický spolek péče o válečné oběti), organizace při NSDAP pro válkou poškozené vdovy po padlých, sirotky, rodiče po padlých dětech.
 • WGB = Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (= hospodářská skupina hostinců a ubytovacích živností)