Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

94 let od smrti mlčícího básníka z Mariánských Lázní

Před 94 lety, dne 30. října 1921, zemřel v Lipsku ve věku pouhých 32 let mariánskolázeňský rodák a básník JOHANN THUMMERER (1888-1921). Patřil k oné podivuhodné skupině židovských německých spisovatelů a básníků z období první světové války podobně jako Franz KAFKA z Prahy (1883-1924), Rainer Maria RILKE z Prahy (1875-1926 zemřel na leukémii ve Švýcarech), Franz WERFEL z Prahy (1890-1945), Gustav Meyrink z Vídně (žil v letech 1884-1907 v Praze - 1868-1932).

Zatímco Franz Kafka(1916), Franz Werfel (a prý i Marie Rilke) byli hosty v Mariánských Lázních, náš básník Johann THUMMERER se dokonce v Mariánských Lázních narodil. Bylo to 17.prosince 1888 v rodině židovského hostinského v ulici Poštovní (původně Židovské – protože tu bydlívali Židé) v domě čp.96 „U města Mnichova“ (Stadt München, později Meteor). Dům dosud stojí a dnes je tu v provozu restaurace „Mes Ami“.

V sousedství nad stavením stojí moderní dům FLORIDA (dnes učňovská škola), kdežto pod stavením čp.96 stával dům AST čp.165 s cukrářstvím (zde žil autor článku 1962-1969, po té dům zbourán a dnes jsou ve dvoře zbořeniště garáže).

Mladičký Johann chodil do staré mariánskolázeňské školy (do roku 2014 Základní umělecká škola); později se Thummererovi odstěhovali do Cvikova a odtud do Chomutova, kde Johann v roce 1907 v 19 letech maturoval. Do Mariánských Lázní však každým rokem jezdíval na prázdniny a bydlel u svého strýce Hanse Thummerera, který měl obchod s textilem v přízemí v domě Alliance čp.235 (dnes spořitelna). Zde vznikaly první Thummererovy pozoruhodné básně.

Johann Thummerer vystudoval na německé univerzitě v Praze filosofii a germanistiku a okouzlen Rilkeho básněmi začal sám skládal verše. Na studiích v Praze získal první ceny za své básně. Po skončení studií (1912) se stal knihovníkem u knížete Thurn-Taxise na zámku Duino poblíž Terstu. Zde osobně poznal básníka Rilkeho a vznikla cenná korespondence mezi nimi. Bylo to 12 Rilkeho dopisů které zůstaly v Thummererově pozůstalosti. Když se mladý Thummerer oženil s Martou LORY, přestěhoval se k ní do Lipska, kde bydlela. Ze světové války se vrátil s vážnou plicní chorobou, která vedla k jeho předčasné smrti. Marné byly dva lázeňské pobyty.

Ačkoliv psal Thummerer nádhernou lyriku, těžištěm jeho díla byly romány a novely. Jeho román „Bůh pláče v nás“ (vyšel pod názvem „Hannerle“) je historií slepého děvčete, které překoná svou beznadějnou lásku vědomím Boží všudypřítomnosti a dokáže naplnit svůj život tak, že se stane „vidící mezi duševně slepými“. U jeho válečných románů „Barbiermädel“ a „Tančící rodina Hilderbuschů“ byli literární kritici překvapeni talentem velkého vyprávěče. Poslední román „Kramáři a duše“ vyšel v roce 1921 na konci jeho života. V něm psal: „Ve snášenlivosti národů tkví národní pokrok.“ Neustále nabádal k toleranci a k citlivosti k druhým. V jakou osobnost by asi dorostl, kdyby mu osud dovolil svůj život dožít ? Jeho básně – jak uvádějí kritici – znějí jako koncert z děl Rilkeho, Werfela a Viktora Hadwigera.

Thummererovo rozsáhlé dílo zhodnotil Gustav CHALUPSKÝ v roce 1935 ve své disertační práci na pražské německé univerzitě. Jméno THUMMERER se však neobjeví v lexikonu sudetoněmeckých osobností západních Čech od Josefa WEIMANNA (Egerländer Biographisches Lexikon 1985 - 740 stran a několik tisíc jmen). Není divu, že trvá naprostá nepovědomost o dávném básníkovi v současných Mariánských Lázní. Není tu ani pamětní deska. Minulost tu však zůstává zakódována a nemlčí.

-rš-

Mariánské Lázně - Poštovní ulice.
Dům čp. 96, kde se narodil roku 1888 Johann THUMMERER. Fotografie roku 1963.


Mariánské Lázně - Poštovní ulice.
Dům čp. 96 s restaurací MES AMI s vchodem ze dvora. Fotografie z roku 2007.