Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Josef Beran (arcibiskupem 1946-1969)

Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni. Vystudoval v Římě filozofii a teologii a 10. června 1911 byl vysvěcen na kněze. Po návratu z Říma působil nejprve jako kaplan v duchovní správě a od roku 1932 jako profesor pastorální teologie na teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze a jako rektor pražského arcibiskupského semináře. Vynikl jako kazatel a pořadatel duchovních cvičení. Za druhé světové války byl zatčen nacisty, vězněn na Pankráci a v Terezíně, konce války ho zastihl v koncentračním táboře v Dachau.

4. listopadu 1946 ho papež Pius XII. jmenoval pražským arcibiskupem a 8. prosince 1946 byl Beran vysvěcen. Podle pamětníků nový arcibiskup Beran navštívil v roce 1947 Mariánské Lázně. Měl pobývat buď na děkanství nebo ve vile Lil, nedlouho od pobytu presidenta Beneše v této vile.

Během únorových událostí roku 1948 varoval celý národ před krveprolitím a v pastýřském listě z 2. březne vybízel k návratu ke křesťanským mravním hodnotám. Po "Únoru” odmítl vyslovit loajalitu církve k novému režimu. Proto byl od 19. června 1949 střežen nejprve v Arcibiskupském paláci (do 10. března 1951) a pak byl internován až do roku 1965 na různých místech (v Roželově, v Růžodolu, v Paběnicích, v Mukařově a v Radvanově). Když se rozhodl papež Pavel VI. jmenovat českého primase kardinálem, pokoušel se zástupce Svatého stolce vyjednávat s československými vládními úřady, aby směl arcibiskup Beran odjet do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku. Arcibiskupu Beranovi bylo dovoleno opustit Československo, ale za cenu, že se už nikdy nevrátí se zpět do vlasti.

V Římě 25. února 1965 jmenoval papež Pavel VI. arcibiskupa Berana kardinálem a přidělil mu titulární kostel sv. Kříže na Via Flaminia v Římě. Během svého pobytu v Římě se zúčastnil čtvrtého zasedání 2. vatikánského koncilu, na němž 20. září 1965 přednesl slavný projev na obhajobu svobody svědomí.

Kardinál Beran navštěvoval také krajanské obce ve svobodném světě ? v Německu, Rakousku, Francii, Anglii, Norsku, ve Spojených státech a v Kanadě. Na nemocného kardinála těžce zapůsobily srpnové události roku 1968. Jeho požehnaný život se uzavřel v 80 letech dne 17. května 1969 v Římě v koleji Nepomucenum. K jeho úmrtnímu loži přišel papež Pavel VI. Ačkoliv kardinál Beran nabídl několikrát rezignaci na svůj úřad, papež Pavel VI. si přál, aby zůstal až do smrti pražským arcibiskupem.

Byl pohřben v kryptách baziliky sv. Petra v Římě poblíže hrobu apoštola dne 22. května 1969, když předtím pražská vláda odmítla dát povolení k převozu těla do Prahy. Je jediným Čechem, který byl kdy na tom místě pochován. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení. (Podle sborníku Pražské arcibiskupství 1344/1994)