Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Podhorní mlýn

Podhorní mlýn nebyl ledajaký mlýn. Dnes pomalu zaniká jeho ruina, ležící trochu stranou říčky Teplé.Název vrchu Podhora nad mlýnem je prastarý a srozumitelný. Není vyloučeno, že právě tento mlýn mohl dát jméno nejvyššímu vrchu Tepelské vrchoviny - "Podhoře". Kdybychom totiž vyloučili ničím nepodloženou hypotézu, že zde pod Horou stávalo v dávnověku město či významné centrum kraje - hradiště, pak musel být název přenesen z jiného blízkého sídla a tím mohly být buď jen Závišín a Zádub, anebo vůbec nejblíže ležící prastarý Podhorní mlýn.

Nejstarší zprávy o mlýně

Nechme však úvah o názvu Podhora a vezměme na pomoc staré písemnosti. Kdy byl mlýn založen, nevíme a asi nezjistíme. Nejstarší zprávu o mlýně máme z berní ruly (1655), podle níž mlýn patřil k obci Služetín, rovněž velmi staré. V rule se uvádí (česky): "Gabriel Fiscus má vlastní mlejn s jedním kolem." Toto příjmení se však později v kraji nevyskytovalo.

Balbín o mlýně

O našem Fiškusovi psal Bohuslav Balbín ve svých "Miscellanea Regni Bohemiae" (1679): "Podhorní mlynář ("Pudamýla") ten se má - přímo u pece mu vytéká chutná kyselka." Tato věta je nejstarší známá o zdejším mlýně.

Vlci u mlýna

O mlýně se vyprávělo, že kolem roku 1710 tu byl zastřelen poslední vlk v kraji. To je pravděpodobné. Vždyť stará závišínská kronika se zmiňovala o tom, za za tuhé zimy přicházely po cestě od Podhory až k Závišínu smečky vlků, takže sedláci se neodvážili vyjet s koňmi ze vsi.

Josefínské mapování 1782

V roce 1782 probíhalo josefínské mapování kraje a příloha vojenské mapy popisuje i toto místa z hlediska vojenských průjezdů. Zde je zachycen mlýn i s okolím. V textové příloze (1782) se píše:

"Podhorní mlýn (Bader Mühl). Cesta ze Služetína do Závišína má 2000 kroků, vede kolem mlýna Bader Mühl, postaveného ze dřeva a ležícího na trvale bažinaté louce a na jednom malém potoce. Cesta bývá za velkých lijáků na krátký čas zcela nepoužitelná a neprůjezdná. Tato cesta a ta cesta, která vede do Ovesných Kladrub, jsou pro naložené vozy těžko sjízdné; ostatní cesty jsou však po většinu roku použitelné (practikabl). Cesta do Horního Kramolína běží přes Výšinu skrze mladý lesík." - U popisu obce Rájov je věta: "Proti mlýnu Bader Mühl jsou louky trvale bažinaté."

Podhorní mlýn a Služetín

Kdysi patřil mlýn k obci Služetín (něm. Lusading), 1,5 km severovýchodně; patřil farností k Mnichovu, od roku 1789 k lokálii a pozdější faře v Rájově. Stará farní kronika Rájova uvádí, že na mlýně žila rodina Fischbachů. Ač býval Podhroní mlýn katastrálně služetínský, byl veskrze orientován na Rájov, kam chodily děti do kostela a do školy a také cesta do Rájova byla lepší.

Mlynáři Fischbachové na mlýně

Vůbec nejstarší zpráva o zdejším mlynáři je z berní ruly (1654), v níž ve Služetíně byl - kromě pěti Egererů, Hůly, Endta, Khüly a Hüttla - už jmenovaný Gabriel FIŠKUS s 1 potahem, 5 kusy dobytka, 30 strychy (10 ha) polí a "s vlastním mlejnem s jedním kolem". Zdejší mlýn byl mlýn "mlecí" - sloužil služetínským sedlákům k mletí obilí.

Další mlynáře uvádí rodinná kronika Rájova (Familienbuch) pod jménem FISCHBACH, ale vycházíme z toho, že Fiškus=Fišbach a mlynářský rod že se neměnil. Mlýn měl služetínské číslo popisné 17 a farností zprvu patřil pod Teplou, až později pod Rájov.

Mlynář Michael Fischbach se narodil kol roku 1710 (vnuk Gabriela Fiškuse?); oženil se s Annou Zitterbarthovou z Bohuslavě (něm.Passlas). Rod Fischbachů žil již v 15.-16.století v Ovesných Kladrubech a také Zitterbartovi byli prastarý rod v Bohuslavě. Měli děti:


1. Michaelův nejstarší syn Laurenz Fischbach odešel mlynařit na mlýn Röllmühle u Vidžína.
2. Druhý syn, Raymund Fischbach, se přiženil do Otročína a stal se tamějším sedlákem.
3. Třetí syn, Ferdinand Fischbach (* 1749, + 21.10.1831), zdědil po otci Podhorní mlýn.
4. Čtvrté dítě byla Katharina Fischbachová, která se stala selkou v Zádubu u Kutzerů.
5. Páté dítě Barbara Fischbachová se stala selkou u Adlerů v Bohuslavě, odkud byla její matka.
6.Šesté dítě, Františka Fischbachová, se provdala na martinovský mlýn Rainmühle, tedy tradičně zůstala mezi mlynáři.
7. Poslední, sedmý potomek byl Johann Josef Fischbach, který si oženil s jednou ženou z Bohuslavi a získali dvůr v Chotěnově.

Po smrti matky Anny Marie se mlynář Michael Fischbach jako vdovec znovu oženil s Margaretou Kiesslovou z Mnichova. Jak ukazují záznamy, rodině se nevedlo na mlýně špatně a zde narozené děti se vesměs dobře oženily a provdaly.

Ferdinand Fischbach (1749-1831) zdědil ještě dřevěný mlýn, ale počátkem 19.století (pravděpodob-ně mlýn vyhořel) postavil dvě zděná, kameno-cihlová stavení, jejichž základy jsou patrné dodnes. Mlynář Ferdinand Fischbach se dožil 82 let a tak i leccos zažil. Oženil se s Margaretou Mertlovou, o deset let mladší, a měli šest dětí.

Nejstarší byl Franz Josef Fischbach, který se oženil do Výškovic čp.9 a za ním se odstěhoval i jeho bratr Johann Michael Fischbach. Největší štěstí udělala dcera Marie Anna (*1787), když se provdala 29.února 1808 za nejbohatšího rájovského sedláka Franze Egerera z Rájova čp.1. Další děti Johann Georg Fischbach a Františka Fischbachová se nikde neuvádějí.

Ve mlýně zůstal nejmladší syn Franz Anton Fischbach (*29.7.1790- + 1.3.1822), který se oženil s Margaretou Nadlerovou ze Služetína čp.4. Narodil se jim syn Johann Michael (*15.1.1821), ale zemřel po 5 dnech (+20.1.1821). Také 32letý mlynář náhle zemřel 1.3.1822.

Na mlýn přišel 1825 ke svému 76letému dědovi Ferdinandovi jeho vnuk Johann Michael Fischbach z Výškovic, syn Franze Josefa Fischbacha ve Vyškovicích čp.9, a ten se oženil 4.července 1825 s mladou ovdovělou Margaretou. Měli deset dětí, ale nejméně sedm z nich zemřelo. Byly to děti:


1. Franz Anton Fischbach (* 19.11.1823, +20.11.1840 v 17 letech)
2. Maria Anna Fischbachová (*1.10.1825, provdala se 6.2.1844 do Rájova čp. 22 a stala se selkou)
3. Theresia Fischbachová (* 14.5.1828, +10.2.1845 v 17 letech)
4. Františka Fischbachová (*10.2.1830, + 2.3.1848 v 18 letech)
5. Engelbert Fischbach (* 27.11.1831, + 4.4.1833 ve dvou letech)
6. Wendelin Fischbach (* 3.1.1834, +1.3.1834 ve dvou měsících)
7. Ludowika Fischbachová ( *19.8.1835, + 23.8.1835 ve 4 dnech)
8. Eva Fischbachová (*5.1.1837, +5.1.1837 při porodu)
9. Engelbert Fischbach (*29.8.1838 a zdědil mlýn po otci, který zemřel v roce 1859)
10. Maria Aloisia (*29.1.1841)

Tak pokračoval rod Fischbachů až do roku 1900, kdy se objevují na Podhorním mlýně nová jména - Hanika, Kreutzer a myslivec Stingl.

Poslední obyvatelé mlýnu ve 20.století

Z noivých obyvatel a jmen Hanika, Kreutzer a Stingl se mylně usuzovalo, že mlýn býval původně rodiny Haniků z Tisové. Stejný omyl uvádí i Günter BENDER v článku "Podhornmühle" (Marienbader Hbf). K mlýnu patřila odjakživa pole a louky, takže mlynáři hospodařili i jako zemědělci.

Dne 15.listopadu 1903 mlýn vyhořel. Nový majitel Johann Eckert z Tisové (Otročín) postavil sice na starých základech nový mlýn, ale v roce 1914 mlýn prodal i s pozemky a se svou dcerou Marii se odstěhoval do Vidžína. Od kupce přešel Podhorní mlýn do rukou premonstrátského kláštera Teplá. Jméno mlynáře HANIKY se objevuje jen jako nájemce části mlýna s mletím, který klášter pronajal. Hanika zde mlel do roku 1920 a s ním skončila i éra tradičního mlecího mlýna. V té době zde už bydlel myslivec Stingl. Klášter nechal celý mlýn zrekonstruovat a přestavět jako obydlí pro klášterního myslivce, který měl na starost lesní revír Podhoru.

Mlýn jako obydlí myslivců

Prvním myslivcem tu byl Georg Stingl ze Závišína (+1918), po něm Johann Eckert, který byl roku 1931 přeložen, a do Podhorního mlýna přichází rodina Wenzla Schwendy (Václava Švandy) z kláštera Teplé. Švandovi měli čtyři děti a poslední dvě, Adolf (*1932) a Alois (*1935), se narodily přímo na mlýně.

Wenzel Schwenda (*13.3.1901), myslivec kláštera Teplá, si vzal za manželku Theresii Hauptmannlovou (*4.6.1901) a svatba byla 21.6.1930. To již měla Theresia syna Alfréda Hauptmannla, narozeného 15.9.1924 v městě Teplá. Další děti se narodily v Podhorním mlýně: 2. Christiane (*10.5.1931, + 11.5.1931), Adolf (*8.11.1932) a Alois (* 17.8.1935).

Alois Schwenda (1935) byl poslední zde narozené dítě; alespoň rájovská farní kniha žádný další záznam z mlýna už nemá. Jejich starší bratr Alfréd (*1924) padl v roce 1944 na východní frontě. V roce 1946 byli zařazeni Schwendovi do odsunu a mlýn od té doby zůstal opuštěn a stal se ruinou, třebaže jeho kamenné zdi už šedesát let vzdorují chátrání.

Na nově objeveném, byť již poněkud poničeném obrázku z doby před válkou, stojí Alfréd (*1924) s mladším bratrem Adolfem (*1932). Kdesi u plotu vyvěrala kyselka.

 

Mlýn na říčce Teplé

Mezi desítkami mlýnů na řece Teplá byl Podhorní mlýn nejhořejším a prvním v nadmořské výšce nad 700 m. Teplá tu pramení tři kilometry v bažinách v lesích za Polomem, nad mlýnem na rájovském katastru. Zprvu je jen potůčkem, třebaže se i ráda rozvodňuje. Kdysi se toku (Teplé) říkalo GALICKÝ POTOK (Galatsboch); z jiných jmen se objevovalo též Podhorní potok (Podhorn Bach). Náhon ke mlýnu vedl značně daleko, až od rybníčka Rad (Radteich). Dodnes jsou v terénu stopy po náhonu, třebaže ho přetnula meliorace levostranného přítoku potůčku do říčky Teplé. Za mlýnem se proplétala služetínskými a hornokramolínskými lukami a vtékala do Podhorního rybníka (podle KLEMENTA 1882 měl tehdy rozlohu 56,65 ha), kdysi pravidelně vypouštěného a s výlovem znamenitých ryb.

Průzkum dvojice Šindelář-Švandrlík před lety

Když jsme se v zimě 1980 nabažili nově objevovaných pověstí o Podhoře a mlýnu, vypravili jsme se 14. května 1981 k Podhornímu mlýnu a náš první průzkum potvrdil, že půdorys mlýna zůstává nejméně 150 let beze změny. Pátrání po kyselce bylo horší. Zdálo se, že kyselku už nenajdeme. Byla zanesena, ačkoliv ještě DIETL v roce 1908 a 1942 a DOVOLIL v roce 1956 ji tu měřili. DOVOLIL nalezl ve vzdálenosti 5 metrů od zdi v louce dřevěný typický vydlabaný pařez - studánku, ze které vytékala kyselka. Změřil teplotu 120 C a obsah oxidu uhličitého 2060 mg v litru! Také v lukách nalezl ve vodním příkopu unikající čistý oxid uhličitý a několik drobných vývěrů. Kyselka tehdy již nepramenila v kuchyni u pece, ale byla mimo stavení. Tím jsme si vysvětlovali, že pec mlynáře stála kdysi v těchto místech.

Ruinu mlýna tvořily zříceniny dvou stavení z kamene a z cihel - vlastního obytného mlýna a stáje či konírny. Stáj měla půdorys 815 cm x 1390 cm a zdi bez střechy. Zdi byly 70 cm silné. Zazděné okno 120x100 cm a dvě okénka, zužující se jako střílny do otvorů 15x35cm byly v jižní zdi. Severní zeď do dvora se již zřítila. Výška zdí byla 3 metry. Mezi stájí a mlýnem byla vzdálenost 4 metry. Tudy mezi staveními vedla i cesta na Ovesné Kladruby směrem přímo přes Podhoru. Nad stavením běžela rovná cesta - k východu do Služetína a k západu do Rájova nad rybníčkem.

Hlavní stavení mlýna o půdorysu 28,5 m x 9,4 m mělo zdi silné 80 cm z kamene a na západní straně byl náhon, v němž ležely zbytky dřevěného kola. Jen okna mají cihlovou klenbu. Ve stavení, které bylo rovněž beze střechy, byly čtyři místnosti. První bylo bezesporu obytná o půdorysu 780 cm x 610 cm, s pěti okny 80 cm x 105 cm. Šesté okno na západní straně bylo zazděno. Vchod do této místnosti byl jen ze sousední mlýnice. To byla druhá místnost o půdorysu 780 cm x 830 cm. Měla dvě okna a zde byl hlavní vchod. Zde se mlelo a zde ležela, ještě za našeho průzkumu, tři dobrá mlýnská kola průměru 80 cm s vnitřním železným držákem 12 cm x 48 cm. Otvor k náhonu ve zdi byl nově zazděn.

Proto jsme soudili, že se v mlýně v posledním období už nemlelo. Třebaže prý pamětníci z Ovesných Kladrub vzpomínají, že se sem za války ještě jezdilo mlít. To by však musel být provoz mlýna dodatečně ve válce obnoven.

Třetí místnost půdorysu 780 cm x 680 cm měla vlastní vchod a dvě zamřížovaná okna. Snad zde bylo nějaké hospodářské zvířectvo, stejně jako v poslední, čtvrté místnosti o půdorysu 780 cm x 480 cm.

Asi 5 metrů od stavení byla kruhová studna a za ní ještě druhá, obdélníková 60 x 100 cm. Dvůr dříve uzavírala dnes již zaniklá dřevěná stavení - stodoly - na severu a východě. Jsou tu plošinky, prozrazující jejich základy. Nad rybníkem stávalo novější stavení ve vyhloubené stráni, z něhož zbyly jen základy.

Závěrem.

Tichému údolí, v němž se rozléhá i obyčejné šustění ostřice na hrázi zaniklého rybníčka, dominuje dodnes zřícenina, která houževnatě odolává zubu času i nájezdům nenechavců. Stejně tak houževnatě v tomto údolí po staletí dobýval člověk z krásné, ale málo hostinné okolní přírody právo na bytí, na existenci. Trápila ho neúroda, bouře, záplavy, rvavé větry. Údolím mezi lesy se mu toulali medvědi a vlci. Nepřežili. Nepřežije ani on ?

Nový průzkum 2002

Průzkum Podhorního mlýna provedl Zdeněk BUCHTELE po dvaceti letech - 30.března 2002. Vývěr kyselky už nebyl nalezen a nachází se tu jen drobná bažinka, pokrytá rezavou skvrnou, u jihozápadního nároží budovy mlýna. Nová měření hlavního stavení, stáje, studny a dvora potvrdila, že ruina Podhorního mlýna se vizuálně nemění; pouze zanikl vývěr kyselky. Z.Buchtele zachytil i půdorys a rozměry mlýna: