Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Pramen Jedlová

1. Pramen v Jedlové vyvěrá 500 metrů po silnici jižně od Staré Vody (správní obec) v blízkosti Kosího potoka. Už v minulosti byl široko daleko proslulý lahodnou osvěžující chutí. Tento pramen přilákal podnikatele a výrobce citer Hanse HAUBNERA, známou a podivínskou postavu Mariánských Lázní, v roce 1920 k tomu, aby pramen odkoupil. Podobně jako to udělal se Štolní kyselkou pod Panským vrchem. Hodlal zlepšit jeho jímání a pak ho prodat se ziskem městu Mariánské Lázně. Také o tomto prameni se uvádí, že ho pokřtil jako obvykle na Kristův pramen (Christusquelle). Pramen prý od něho město Mariánské Lázně skutečně odkoupilo, ale nijak ho nevyužívalo. Pro zdejší obyvatele bylo rozhodující, že jim pramen zůstal přístupný.

2. Pramen v Jedlové byl jedinečný jednak svým mimořádně vysokým obsahem volného CO2 přes 3000 mg v litru, jednak tím, že intermitoval (tryskal přerušovaně). Bylo to vysvětlováno existencí jakési větší podzemní dutiny, v níž se v zemi vyvěrající kyselka určitou dobu plnila a po naplnění dutiny prudce vytryskla. Naše měření délky intervalu intermitace v roce 1974 vykázala 9 a 20 sekund u dvou vývěrů. (Viz foto u pramene z roku 1974.)

Kyselka pramení v těsné blízkosti Kosího potoka, dokonce o 25 cm níže než je hladina potoka. Pramen vytékal z cínové trubky o průměru 2 cm, zabudované na kovovém válci průměru 25 cm, výšky 50 cm. trubka byla na válci ve výšce 20 cm od země.

3. Už Anton DIETL (1908) provedl první známou analýzu tohoto pramene (obsah minerálů 58,3 millivalů). Týž DIETL (1942) publikoval novou analýzu, v níž uváděl obsahy Ca 16,4, Mg 17,0, Fe 0,41, alkal. 24,5; u anionů 58,3 celkem, z toho Cl 19,4, SO4 5,6, HCO3 33,3. Obsah volného CO2 změřil pouhých 1480 mg/lt ! Stopy radioaktivity ukazovaly 0,12 nC a 0,34 M.E.

4. Miroslav DOVOLIL (1959) naměřil dne 5.8.1957 při teplotě vzduchu +28°C vysoký obsah volného CO2 (3 013 mg v litru), teplotu vody +9,0°C, pH 5,5, vydatnost 2 litry v minutě. Popisoval vývěr jako vytékající ze dvou cínových trubek o průměru 2 cm, vyvedený pouze 10 cm nad terénem. Také jeho zaujal obraz periodicky vystřikující kyselky několik centimetrů nad terén - z jedné trubky z úzkého otvoru 3 mm, z druhé pak několika malými otvory volně vytékající. V okolí byly patrné staré zbytky zdiva. O rok později dne 30.7.1958 provedl DOVOLIL nové upřesňující měření při teplotě vzduchu +21°C a zjistil opět vysoký obsah volného CO 2 (2 960 mg v litru), teplotu vody +8,0°C a pH 5,5, vydatnost 1 litr v minutě při intermitování.

5. Jaroslav DVOŘÁK (1975) popsal pramen vyvěrající v údolních náplavech Kosího potoka jehož skalní podklad tvoří pararuly, které přecházejí západně odtud do svorů. Potvrdil vysoký obsah volného CO2 (3034 mg v litru), pH 5,5, vydatnost 1,8 litru /min., teplotu vody +7,2°C a změřil celkovou mineralizaci 2271 mg v litru. Zatímco železa tu bylo jen minimum 8,4 mg, naměřeno bylo 96 mg vápníku, 142 mg hořčíku, 332 mg sodíku a 295 mg chloru v litru. Pramen hodnotil jako slabě mineralizovanou hydro-uhličitano-chloridovou sodno-hořečnatou kyselku.

4. V minulosti však docházelo vždy po čase k ředění kyselky prostou potoční vodou a také intermitující vlastnosti se ztrácely. Bylo patrné, že postupně dochází ke změnám vodních poměrů v podzemí.

6. V poválečném období byl pramen, nacházející se v těsné blízkosti Kosího potoka, na základech 245 cm x 210 cm, znovu překlenut moderní stříškou a obehnán nízkou zídkou (viz kresba nahoře a foto). V roce 1980 jsme nalezli vývěr v podobném stavu. Ze zájmu jsme znovu sledovali a měřili intermitování pramene. Potvrdili jsme jeho pravidelnost! Pramen vystřikoval v pravidelně se opakujícím intervalu 12 - 4 - 9 - 9 - 9 - 9 sekund.

7. V minulosti jsme hodnotili pramen v Jedlové jako chuťově snad vůbec nejlepší v celém kraji. Dnes je pramen a jeho okolí upraveno. Pramen vyvěrá trubkou z betonového válce a je přestřešen novým otevřeným dřevěným pavilonkem o půdorysu 3 x 3 metry, výšky 2 až 3 metry, s věžovitou stříškou, s otevřeným zábradlím kolem dokola (na každé straně po třech částech s ondřejským křížem a na vstupu jen dvě části). Příchod k prameni je přívětivě i masivně upraven přes Kosí potok s novým mostkem (6 metrů dlouhý, u příchodu beze schodů, u výchozu se 4 schody dolů). Informační tabule popisuje pramen a jeho historii ve čtyřech jazykových mutacích. Odtoková stružka je výrazně rezavě hnědá, je pokryta železitými sedimenty. Vydatnost pramene byla 10.12.2004 více než 4 lt/min, avšak pozoruhodné intermitování pramene už zcela zaniklo. Vývěr, položený níže než sousední Kosí potok, vede k podezření, že tu asi dochází k ředění prostou vodou. Kdysi tak chuťově dobrý pramen by si zasloužil nového, hlubšího jímání. To bude obtížné, protože vývěr je níže než hladina nedalekého Kosího potoka. To už asi trápilo předválečného majitele Haubnera z Mariánských Lázní.