Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Pramen Pirát (Pottovo údolí)

V jižní části Mariánských Lázní, v údolí Pottova potoka, vyvěrala odedávna Pottova kyselka, která byla až před sto lety přejmenována na Prelátův pramen. Postupně tu byla zachycena celá řada vývěrů kyselek. Začaly se stahovat do rezervoáru a odtud byly vedeny potrubím do lázní a využívány ke koupelím. K pití nejsou veřejnosti přístupné. Zbyl pouze pavilon Prelátova pramene, v němž býval jediný pitný přístupný vývěr, ale ani tato nabídka už neexistuje.

1. Lokalita. Jediný volný vývěr v přírodě, ve zdejším Pottově údolí, dnes nalezneme poměrně výše v údolí a dál od celé soustavy Pottových pramenů, asi 900 metrů výše, při levém břehu potůčku. Směr k vývěru dává dole šipka s nápisem "Pirátův pramen". Jdeme proti proudu Pottova potoka, který tu vyryl hluboký zářez v terénu se strmým břehem. Byla k němu v roce 1999 upravena pohodlná vycházková cesta, příjemná a stinná, byť s trvalým stoupáním. Má podobu lesní cesty, která se drží co nejblíže Pottova potoka. Je tu 17 laviček, 7 solidních mostků nad drobnými pravostrannými přítoky z lesů, troje schody a 7 dřevěných zábradlí. Teprve podle těchto mostků poznáte, kolik pravostranných a na mapách neuvedených přítoků Pottův potok vlastně má! Trasa míří světlým lesem až na lesní louku u Pirátova pramene, na které prosvítá vzadu stavení malé vodárničky z roku 1922. Je to trasa rozhodně příjemnější než dříve používaná, paralelně běžící vozová cesta vlevo v lese.

 Levý svah potoka při hřebenu Klinger je trvale strmý, srázný. Hřeben Klinger je výrazný, ale jeho tři vrcholy jsou nevýrazné (Cízlerák 651 m n.m., Výhledy 701 m n.m., Klinger (na poli) 706 m n.m.). Na lesním vrcholu stávala před válkou zoologická zahrada (do roku 1948). Nazývala se "ZOO am Berg". Nelze vyloučit, že náš pramen byl už před válkou upraven majitelem ZOO rytmistrem Kreiselem, který zoufale hledal v okolí potřebný vodní zdroj pro zoologickou zahradu. Nenašel a vodu musel dovážet z Vlkovic na vozíku, taženém oslíky. Tento dovoz s Kreiselovými oslíky ovšem rádi obstarávali chlapci z okolí. Byl to pro ně zážitek.

2. Charakteristika. Poblíž Pirátova pramene vyrývá Pottův potok hlubokou strž, která se zařezává více než 8 metrů do terénu! Po svažitém břehu se schází po schodech k dřevěnému domečku, kde je jímán pramen PIRÁT. V minulosti byl vývěr těžko přístupný; měl sice stříšku, ale ta se rozpadala a do jímky tekla potoční voda. Před časem došlo ke zlepšení, byl tu postaven malý domeček, chránící vývěr před deštěm a spadem nečistot. To ukazuje první a druhá fotografie. Také jímání bylo odděleno od potočních vod. Dnes je místo zcela nově upraveno včetně mostku se zábradlím přes Pottův potok. Nápis na domečku hlásá "Pirátův pramen". Potoční voda je odvedena stranou a celá úprava působí přívětivě. Vývěr v domečku zůstává v dřevěné kruhové jímce o průměru 60 cm, hloubce 70 cm. Vývěr má vydatnost 3 litry/min., teplotu pouhých +7°C a obsah volného CO2 2400 mg/kg.

3. Dávná minulost. Toto údolí ožívalo v dávných dobách hornictvím, ale jeho stopy v terénu budou už sporé. Snad na dně Pottova potoka … V 16.století tu prý nalezl hornický nájemce Hans Podda (Půta) na potoce zlato a pln naděje otevřel dva doly. Hned na počátky vycházky vidíme vpravo haldy na levém břehu potoka. Další zprávy o Poddovi nejsou - nález zlata byl zřejmě náhodný a těžba neúspěšná.

4. Název pramene. Od konce války je nazýván PIRÁT (zřejmě poválečná slovní přesmyčka "Prelátův" - "Pirátův", ale název se nakonec ujal). V minulosti se mu říkalo někdy také SKAUT.