Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Rybářské kyselky I. a II. (Dolní Kramolín)

Bohuslav BALBÍN (1679) popsal tři zdejší kyselky: "V Dolním Kramolíně jsou tři prameny: (1) hlavní, kterého užívají poddaní, je pod vesnicí na panské louce; (2) druhý poblíž chovatelů ryb; (3) třetí na cestě vedoucí do Pístova." První z pramenů je bezpochyby ILSANO. Z těchto pramenů víme, že je první minerálka ILSANO, druhý patřil před třista lety "chovatelům ryb". Pátrání v terénu ukázala, že jde o vývěr kyselky nedaleko ILSANA - v místech kde se v 16.století těžilo stříbro. Miroslav DOVOLIL (1959) tu popsal dva vývěry.

První RYBÁŘSKÁ KYSELKA I., kterou uvádí jako "Dolní Kramolín čís.97", leží 400 metrů východně od Ilsana, ale na pravém břehu Kosího potoka. Kyselka tu vyvěrá v zamokřené louce v dřevěné skruži o průměru 40 cm, hloubky 100 cm. Uvnitř dochází k silnému usazování železitých sedimentů. A také v okolí v louce se objevují stopy rezavě zbarvených sedimentů a prozrazují další drobné vývěry železité vody. DOVOLIL tu naměřil teplotu vody +10,5°C, obsah pevných látek 820 mg/kg, obsah volného oxidu uhličitého 2400 mg/kg. Vydatnost byla neměřitelná. V roce 2004 byla kyselka ochranáři přírody upravena, vyčištěna a  ohražena proti pasoucímu se dobytku.

RYBÁŘSKÁ KYSELKA II., označená "Dolní Kramolín čís.98",  leží ještě 100 metrů východněji od předešlé v odvodňovací stružce, 30 metrů od potoka a 60 metrů od severního okraje lesa. Také zde je neměřitelná vydatnost. Nadto tato druhá kyselka se mísí hojně s prostou povrchovou vodou a s mělkou podzemní vodou z mladočtvrtohorního náplavu. Teplota vody byla +10,5°C, vysoký byl obsah pevných látek 2700 mg/kg, ale i přes mísení obsah volného oxidu uhličitého dosahoval 2340 mg/kg.

Obě Rybářské kyselky jsme nalezli na zamokřené pastvině, ale činnost dávných "chovatelů ryb" před téměř čtyři sta lety - v 17.století - zde  na Kosím potoce jsme už nedokázali kloudně vysvětlit.