Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Profesor RNDr. Václav PAČES, DrSc.
(*1942)
(junior) - předseda Akademie věd ČR

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. se narodil roku 1942 v Praze. Věnuje se genomice. Jeho skupina v roce 1986 dokončila genomový projekt - přečtení úplné dědičné informace bakteriálního viru. Byla tak jednou z prvních na světě.

Prof. Václav Pačes je objevitelem specifického enzymu zapojeného do katabolismu rostlinného hormonu cytokininu. Je spoluautorem prvního českého syntetického genu.

Publikoval přes 100 původních prací a je spoluautorem, editorem a překladatelem pěti knih. Na VŠCHT Praha přednáší molekulární genetiku a genové inženýrství.

Byl školitelem deseti doktorandů.

Opakovaně byl zvolen předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.

Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, členem Evropské akademie věd a umění a prestižní Evropské molekulárně biologické organizace, členem vědeckých rad Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a její Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Je předsedou komise pro udílení hodnosti DrSc. v oboru biochemie, biofyzika a molekulární biologie.

Působil na univerzitách v Yale, Chicagu, Seville a v Bristolu, pracoval v Ústavu aplikované biochemie v Japonsku. Přednášel také v mnoha dalších zahraničních institucích.

Je redaktorem mezinárodního časopisu Research in Microbiology a členem rad časopisů European Journal of Biochemistry a Chemické listy. Popularizuje svůj obor v tisku, v rozhlasu a v televizi. V Praze v roce 2003 organizoval 1. evropskou konferenci ESF Functional Genomics and Disease, v roce 1988 spoluorganizoval světový biochemický kongres v Praze. Vedl kurz Sekvenace DNA v Seville (1988). Spolupořádal kurzy Federace evropských biochemických společností Sekvenace a mikroinjikace DNA (1993, 1994, 1995, 1996, 1997 a 2004).

V roce 1989 získal Václav Pačes Státní cenu za vědu, byl vyznamenán cenou ČSAV za popularizaci vědy. V letech 1993 - 1997 byl místopředsedou Akademie věd ČR. Zastával funkci ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Na XXVI. zasedání Akademického sněmu byl zvolen předsedou Akademie věd České republiky. Podle svých dosavadních prohlášení je zastáncem směru, jenž vidí nejdůležitější roli Akademie věd v základním vyhledávacím výzkumu.

Jeho vztah k Mariánským Lázním je motivován zdejším bydlištěm jeho rodičů, kde vyrůstal.