Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

JOSEF ŘEHOŘ:

Výlet do Mariánských Lázní 1934

Byly doby, kdy i nenáročný turista maně tiskl náprsní tašku a tobolku, jakmile slyšel Mariánských Lázních. Již vyslovení tohoto jména zdálo se mít neblahý vliv na tyto nejdůležitější turistické činitele. Dnes však přestává světový věhlas našich lázní vybavovat našim turistům pocit nedostupnosti a s pomocí zdejšího odboru Klubu československých turistů (KČST) se přesvědčíte, že zájezd k nám v době čilé sezóny - od května do srpna - splní nejen Vaše očekávání, nýbrž zanechá ve Vás takové dojmy, že se budete opět rádi sem vracet a vychutnávat stále nové a nové krásy, zejména o prázdninách, kdy je otevřena noclehárna našeho turistického odboru v české škole. Disponujeme lůžky jednoduše i lépe vybavenými. Zde se přihlaste ihned po příjezdu správci nocležny, rozhodli-li jste se uposlechnout mé rady. Tlumok zde odložíte, neb ho v městě nepotřebujete.

Den pobytu postačí k zběžnému prohlédnutí horní (lázeňské) části města, objektů lázní, pramenů, parků, prvotřídních hotelů a výšinových kaváren. Při kolonádním koncertu lázeňského orchestru shlédnete zdejší lázeňskou mezinárodní společnost ze všech končin světa. To jest obvyklý program velké většiny zavítavších sem výprav, společností i jednotlivců, odjíždějících v domněnce, že tím vyčerpali vše, co mohou Mariánské Lázně poskytnout.

Radím Vám však, abyste neodjížděli, neboť máte na pouhý dosah ruky, co jest pro turistického milovníka přírody přímo stvořeno - horský terén i vzduch Vás uspí večer v naší turistické noclehárně, abyste svěží druhého dne mohli shlédnout některou partii z nádherného okolí. Navštivte Lázně Kynžvart - museum v zámku bývalého knížete Metternicha má ve svých sbírkách pravé kuriosity.

Tato cesta, stejně i další, na Lysou horu (naše pozn. Lysina, původně Kladský vrch), jest pravým požitkem pro milovníka lesů.

Je-li Vaším cílem Podhora (sopečného původu), budete za jasného počasí odměněni skvělým širokým rozhledem po celém kraji, jemuž vévodí Přimda a Dyleň. Hluboko pod Vámi směrem k Teplé Vás láká rozlehlý rybník Betlém k osvěžující koupeli a za ním dvě věže tepelského kláštera Vám nabízejí případně další směr cesty k prohlídce kláštera s knihovnou. Stejně Vás uspokojí výlet přes Vlkovice -Reinův mlýn - Michalovy Hory do Chodové Plané. Výhodné vlakové spojení Vám umožní kdykoliv návrat do Mariánských Lázní.

Vyjmenovat veškeré možné kombinace výletů a jejich stručný popis vyžadovalo by samo několik stránek. Doporučuji při této příležitosti stanici Klubu československých turistů (KČST) v nádražní restauraci (sleva na stravování 10%). Rozšafný restauratér, legionář pan Waiss i jeho milá choť jsou zárukou, že budete vždy vzorně obslouženi. Zdejšímu odboru Klubu československých turistů záleží velice na tom, aby turista k nám zavítavší se necítil zde osamocen, a jest jeho přáním, aby byl všem turistům radou v každém směru nápomocen. Obraťte se proto s důvěrou na agilního předsedu tohoto odboru na pana přednostu Janouše, neb pány výpravčí v dopravní kanceláři.

Písemné dotazy zodpoví jednatel odboru KČST. (Známku na odpověď.) České veřejnosti se letos naskytla příležitost poklonit se památce kněze - vlastence Václava Beneše Třebízského při oslavě výročí jeho skonu v Mariánských Lázních, uspořádané společně všemi místními českými spolky dne 17. června 1934.

Těšíme se na shledanou s Vámi v salonu Republiky.
 


TURISTICKÝ ZPRAVODAJ. Majitel a vydavatel: Západočeská župa KČST v Plzni. Řídí spolu s redakčním kruhem a za redakci odpovídá profesor Jar. DEVETTER (Plzeň, Jagellonská 20). Administrace a přijímání insertů: R. SCHWARZ (Plzeň, Říšská 2). Rukopisy článků a zpráv se nevracejí. K rukopisům přikládejte zdařilé fotografie. Tiskem Grafických závodů v Plzni. Vychází 1. dne lichého měsíce a zasílá se ZDARMA činným členům odborů KČST, sdružených v západočeské župě. Předplatné na rok pro nečleny jest 6 Kč: jednotlivá čísla po 1 Kč. Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a tel. č.1489/VII-1934. I.ročník. 5. číslo vyšlo 1. záři 1934 v 2500 výtiscích.